NL
NL
112 copy.jpg

15/11/2019

Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt meer en meer te maken met geweld tegen politiemensen, zo blijkt uit het antwoord op een interpellatie van Brussels politieraadslid Bianca Debaet...

25/10/2019

Vindt u ook dat Brussel properder moet worden? “Bruxelles ma belle” dat is evident. Maar zou de stad er niet nóg mooier op worden met een echt openbaar netheidsplan? Brussel ligt er vaak te vuil bij. Overv...

Please reload

Please reload

Elke Brusselaar moet erop vooruitgaan

 

Iedereen wil vooruit in het leven. Goed onderwijs en meer jobs zijn daarvoor nodig. Elke Brusselaar moet aan het werk. Op die manier gaat iedereen erop vooruit. En zo kunnen we blijven investeren in openbaar vervoer, fietspaden en aangename

parken en pleinen.

 

 

We maken Brussel toekomstproof

 

Wat hebben onze kinderen en kleinkinderen nodig in deze stad? Wij willen Brussel meer door kinderogen bekijken. Onze straten en pleinen zijn de speelplekken van onze jeugd. We moeten ze ook op die manier inrichten. Dat is de beste manier om te komen

tot een stad waar mensen graag leven. 

 

Respect eisen en perspectief bieden

 

Respect voor elkaar en voor onze omgeving is de basis voor een goed samenleven in Brussel. Wie zijn mede-Brusselaars onrespectvol behandelt, mag daar niet mee wegkomen. We willen ook perspectief bieden aan wie zich in moeilijkheden bevindt. Iedereen heeft talenten en kan iets

betekenen in deze stad.