In de media

Het korps van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene krijgt meer en meer te maken met geweld tegen politiemensen, zo blijkt uit het antwoord op een interpellatie van Brussels politieraadslid Bianca Debaets (CD&V). Waar er in 2016 nog 100 pv’s hierover werden opgemaakt, zit men in 2019 al aan 392, een onrustwekkende stijging van bijna 400%. “Alleen al tussen 1 augustus en 8 september van dit jaar werden de personeelsleden van...

Vindt u ook dat Brussel properder moet worden? “Bruxelles ma belle” dat is evident. Maar zou de stad er niet nóg mooier op worden met een echt openbaar netheidsplan? Brussel ligt er vaak te vuil bij. Overvolle vuilnisbakken, zwerfvuil, graffiti...dragen bij tot een onveiligheidsgevoel. Mijn pleidooi voor een urgent netheidsplan, met o.a. een cel netheid binnen de politie, in de krant La Dernière Heure (22/10/2019).

MR et CD&V v...

Deze ochtend presenteerde Minister-President Rudi Vervoort in het halfrond de algemene beleidsverklaring van de Brusselse Regering. Goed voor een déjà-vugevoel, aangezien er niet veel nieuws onder de zon verklaard werd. “Deze coalitie heeft van de kiezer een duidelijk mandaat tot vernieuwing gekregen, maar brengt niets meer dan een flauw afkooksel van het vorige beleid”, zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). 
 
De...

5G in het Brusselse gewest lijkt er nog niet meteen aan te komen, zo blijkt uit de recente verklaring van Alain Maron, minister bevoegd voor Leefmilieu. “Wil de Brusselse regering misschien dat Antwerpen of Mechelen de start-uphoofdstad wordt ten koste van Brussel?”, vraagt Bianca Debaets (CD&V) zich af. 

Aan de huidige stralingsnormen, die bijna 50 keer strenger zijn dan wat de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie...

Daar waar meerdere partijen in hun verkiezingsprogramma ijverden voor meer gewestelijke aansturing – denken we maar aan ‘One Brussels.sp.a’ – met onder meer een fusie van de 19 gemeenten en een eenmaking van de politiezones, blijkt nu dat dat niet veel meer was dan een holle verkiezingsslogan. Bianca Debaets (CD&V) bond met haar interpellatie tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken de kat de bel aan.

“Iedereen weet dat Brussel...

Please reload

Mijn recente opiniestukken

Please reload