“Brussel is de stad van
mijn hart. Net daarom durf ik te benoemen wat er beter kan in Brussel.”

BRUSSEL, MIJN WEERBARSTIG LIEF

In Brussel, mijn weerbarstig lief laat Brussels politica Bianca Debaets haar hart spreken over de hoofdstad. Heel wat actuele thema’s komen aan bod. Bianca Debaets spreekt vrank en vrij. Ze troont de lezer mee naar verrassende plekken in Brussel, maar ze legt ook de vinger op de wonde van de blokkeringscultuur bij de verschillende Brusselse overheden.

 

Dit boek is geschreven in een toegankelijke stijl met talrijke foto’s en interviews. Brusselkenner of Brusselneofiet: iedereen die met een gezond kritische blik naar de hoofdstad kijkt,

vindt er zijn gading in.