Vindt u ook dat Brussel properder moet worden? “Bruxelles ma belle” dat is evident. Maar zou de stad er niet nóg mooier op worden met een echt openbaar netheidsplan? Brussel ligt er vaak te vuil bij. Overvolle vuilnisbakken, zwerfvuil, graffiti...dragen bij tot een onv...

Deze ochtend presenteerde Minister-President Rudi Vervoort in het halfrond de algemene beleidsverklaring van de Brusselse Regering. Goed voor een déjà-vugevoel, aangezien er niet veel nieuws onder de zon verklaard werd. “Deze coalitie heeft van de kiezer een duidelijk...

5G in het Brusselse gewest lijkt er nog niet meteen aan te komen, zo blijkt uit de recente verklaring van Alain Maron, minister bevoegd voor Leefmilieu. “Wil de Brusselse regering misschien dat Antwerpen of Mechelen de start-uphoofdstad wordt ten koste van Brussel?”, v...

Daar waar meerdere partijen in hun verkiezingsprogramma ijverden voor meer gewestelijke aansturing – denken we maar aan ‘One Brussels.sp.a’ – met onder meer een fusie van de 19 gemeenten en een eenmaking van de politiezones, blijkt nu dat dat niet veel meer was dan een...

Please reload