top of page
afbeelding enquete web.jpg

Beste inwoner van Neder-over-Heembeek,

 

 

Een tijdje geleden vroeg ik uw medewerking aan een enquête om in kaart te brengen wat leeft in Neder-over-Heembeek. U reageerde massaal: zo'n 400 inwoners vulden de vragenlijst in. Hieronder kunt u de belangrijkste resultaten bekijken.

 

 

Veiligheid/ netheid

Slechts 4 op de 10 inwoners zijn tevreden (score 7 op 10 of meer) over de veiligheid. Met name 's avonds daalt het veiligheidsgevoel door problemen met drugshandel, agressie en vandalisme, maar bijvoorbeeld ook door overdreven snelheid van roekeloze chauffeurs. Het gebrek aan blauw op straat lijkt hier mee te spelen want bijna 9 op de 10 inwoners geven aan de wijkagent niet te kennen en bijna 8 op de 10 kwamen nog nooit een fietsbrigade tegen op straat. Ook de staat van de stoepen laat te wensen over.

 

Inzake netheid ergeren inwoners zich vooral aan sluikstorten, zwerfvuil en hondenuitwerpselen.

 

Mobiliteit

Meer dan 7 op de 10 inwoners verplaatsen zich binnen de eigen wijk te voet of in tweede instantie met de auto (5 op de 10). Minder dan 2 op de 10 gebruiken de fiets en iets meer dan 2 op de 10 het openbaar vervoer. Voor verplaatsingen naar een andere wijk blijft de auto het populairst met iets minder dan 8 op de 10 gebruikers. Het openbaar vervoer stijgt naar 4 op de 10.

 

Een ruime meerderheid is tevreden over de doorstroom van het verkeer in de wijk. Daarentegen zijn zo'n 7 op de 10 inwoners absoluut ontevreden (score minder dan 5) over het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Wanneer wij u zelf laten kiezen wat de prioriteiten zijn op gebied van mobiliteit kiest de overgrote meerderheid voor het creëren van meer parkeergelegenheid, meteen gevolgd door het heraanleggen van de trottoirs. Half zoveel stemmen gaan ook nog op voor het aanleggen van meer fietspaden. Frequentere inzet van openbaar vervoer, meer snelheidscontrole en beperking van verkeersdruk zijn de hekkensluiters.

 

Opvallend is dat de meerderheid niet tegen de komst van de tram is maar zich wel duidelijk kant tegen het gekozen tracé via de Frans Vekemansstraat. Bij een trampassage door die straat vrezen de respondenten voor tal van problemen voor de handelszaken en voor schade aan de gebouwen door de trillingen. Velen zien een oplossing in het verplaatsen van het traject naar de Oorlogskruisenlaan. Radicale tegenstanders zien geen enkele nood aan een uitbreiding van het openbaar vervoer en vrezen voor de teloorgang van het dorpse karakter van de wijk.

 

Stadsbestuur

De ontevredenheid over Stad Brussel is groot. Zo'n 60% gaf een algemene score van 3 op 10 of lager. Met name aan de communicatie schort heel wat: inwoners hebben het gevoel dat ze totaal geen inspraak krijgen en vanuit het stadsbestuur wordt ook niet of veel te weinig informatie verspreid. Neder-over-Heembeek lijkt een totaal vergeten wijk van Brussel.

 

 

Deze cijfers sterken mij in het feit dat de huidige beslissingen en plannen niet de juiste zijn voor Neder-over-Heembeek. Als lid van de oppositie heb ik helaas niet de macht om dit eigenhandig te veranderen maar ik blijf wel het beleid van het stadsbestuur en de regering in vraag stellen omdat u zich duidelijk niet gehoord voelt in dit verhaal.

bottom of page