top of page

Aanpassing meerjarenplan VGC is ironisch genoeg ‘fausse bonne idée

andaag spreekt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zich uit over de budgettaire aanpassingen aan het Meerjarenplan 2022-2025 en de begroting voor 2023. Volgens Bianca Debaets (cd&v) zijn er daar echter nog verschillende problemen mee: “Ik zie veel goede bedoelingen, maar die worden helaas vertaald in totaal verkeerde maatregelen. Op die manier komt ook de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel in het gedrang.”


Uit de begrotingstabellen blijkt dat de VGC-administratie verder versterkt zal worden. De personeelskosten worden op die manier met 10 miljoen euro extra begroot. “In de vorige legislaturen werd bewust de keuze gemaakt om een slanke administratie aan te houden, maar daarmee wordt nu dus gebroken”, stelt Debaets. “Dat is een politieke keuze, maar dat neemt tegelijkertijd ook middelen weg om beleid mee te kunnen voeren. Die beslissing op zich zal ongetwijfeld met goede bedoelingen genomen zijn en ik gun het de ambtenaren zeker en vast wel, maar in het bredere kader zijn we wel de inspanningen uit de voorbije legislaturen om het Nederlands te versterken stapje voor stapje aan het terugschroeven. En dan begeven we ons uiteraard al snel op glad ijs.”


‘Cocomisatie’

Tijdens de begrotingsbesprekingen ging er veel aandacht naar de overname van de subsidies van de VGC richting de GGC. Ook die inkanteling – alvast omgedoopt tot ‘Cocomisatie’ – is volgens Debaets niet zonder gevaar. Naar analogie van wat de noodlijdende Franse Gemeenschapscommissie doet, zou de GGC dus ook enkele bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie overnemen.


“Volgens de meerderheid zou dit moeten zorgen voor minder versnippering én een betere aansluiting bij de realiteit op het terrein, maar ik voorspel jammer genoeg dat er vooral minder Nederlandstalige dienstverlening zal zijn in Brussel”, aldus Debaets. “Dat is een zorg die ook het middenveld al geuit heeft. Wie zal in de toekomst hun Nederlandstalige werking nog ondersteunen, als de GGC de touwtjes in handen heeft? Kijk maar naar het geïntegreerde plan tussen de GGC en de Franse Gemeenschapscommissie, daar wordt met geen enkel woord gerept over het Nederlandstalige aanbod. De deur naar de vergewestelijking van ons Nederlandstalige aanbod is alvast op een kier gezet door de huidige Vlaamse meerderheid. Ik kan alleen maar hopen dat men zich wel degelijk bewust is van de potentiële gevaren die schuilen in een dergelijk fausse bonne idée.”

4 weergaven0 opmerkingen

Komentáře


bottom of page