top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Bijna 1 op 5 NL scholen in Brussel die steun aanvroegen nog op zoek naar tijdelijk personeel

Nu het coronavirus al meer dan een jaar ook stevig huishoudt in het onderwijs, doen meer en meer scholen beroep op extra tijdelijk personeel om de leerachterstand te kunnen aanpakken. Op Brussels niveau gaat het om 125 Nederlandstalige scholen die een aanvraag indienden bij de Vlaamse Gemeenschap voor subsidiëring voor extra tijdelijk personeel, zo blijkt uit gegevens die VGC-raadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Collegelid Sven Gatz. Begin mei waren 24 Nederlandstalige scholen in Brussel nog op zoek naar dat bijkomend personeel.


Uit de situatieschets die begin mei werd opgemaakt, bleek dat 104 Nederlandstalige scholen in Brussel over een tijdelijk uitgebreid lerarenkorps beschikten, goed voor een totaal van 163 leerkrachten die samen 39,7 VTE’s vertegenwoordigen. De duur van hun opdrachten varieert van één week tot drie maanden. “Dat vereist enige flexibiliteit en dat is niet altijd even vanzelfsprekend, maar het is wel een erg belangrijk hulpmiddel om de leerachterstand zo goed mogelijk binnen de perken te houden”, aldus Debaets. “Heel wat leerlingen hebben verre van in ideale omstandigheden kunnen leren en studeren het afgelopen jaar, dat heeft helaas een duidelijke weerslag gehad in de leerresultaten. Dan is het logisch dat er ook heel wat meer leerkrachten nodig zijn om die achterstand opnieuw in te halen. In totaal zijn 24 Nederlandstalige scholen in Brussel nog op zoek naar extra tijdelijk personeel. Laat ons vooral hopen dat zij zo snel mogelijk de juiste personen vinden om die opdrachten in te vullen, want anders dreigt hun achterstand alleen nog maar groter te worden.”


Onderwijscentrum Brussel

Uit de stand van zaken die werd meegegeven, bleek dat de Middelbare Steinerschool in Stad Brussel de lijst aanvoert met 36 tijdelijke aanstellingen. Ook het Anderlechtse Lucerna College (33), het GO!-atheneum Etterbeek (22), het Schaarbeekse GO!-atheneum Emmanuel Hiel (20) en het Anderlechtse Sint-Guido-Instituut (20) deden reeds beroep op heel wat extra aanstellingen.


“De noden van de verschillende scholen lopen flink uiteen, maar de tendens is uiteraard wel duidelijk”, besluit Debaets. “De prioriteit moet nu liggen bij het zoeken naar geschikte leerkrachten voor de 24 scholen die nog steeds volop op zoek zijn naar personeel. Daarnaast werd ook bevestigd dat het Onderwijscentrum Brussel blijft inzetten op onderwijskundige hulp in scholen die dat wensen, om zo mee te kunnen helpen in het gedifferentieerd lesgeven. De leervertraging zal ook expliciet opgenomen worden in het aanbod voor volgend schooljaar, waardoor scholen zowel vraag- als aanbodgestuurd begeleid zullen kunnen worden rond leervertraging bij groepen leerlingen.”Comments


bottom of page