top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brussels gewest kende in 2021 bijna 1.700 juridische geschillen

Het aantal juridische geschillen waarbij het Brussels gewest betrokken was, liep in het jaar 2021 op tot in totaal 1.694. De meeste van die dossiers hadden betrekking op Brussels Fiscaliteit. Zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (cd&v) opvroeg.


Van de bijna 1.700 juridische geschillen met betrekking tot de administraties of de instellingen van openbaar nut die onder de bevoegdheden van de Brusselse ministers vallen, zijn er liefst 1.087 dossiers bij Brussel Fiscaliteit. In de meeste gevallen gaat het bij de fiscale administratie om geschillen rond de autonome gewestbelastingen. Daarnaast valt op dat in 99 procent van de gevallen Brussel Fiscaliteit de verwerende partij is. In ongeveer 60% van de geschillen wordt geoordeeld in het voordeel van Brusse l Fiscal iteit, zowel bij geschillen die door de administratie zelf worden behandeld als bij geschillen die door een advocaat worden behandeld.

Aan de geschillendossiers hangt ook een kostenplaatje vast. Het Brussels gewest spendeerde in totaal minstens 1,7 miljoen euro om de geschillen te behandelen, maar van het eigenlijke kostenplaatje is geen compleet beeld op te maken.

"Uiteraard is het van essentieel belang dat de gewestelijke overheden en publieke instanties zich kunnen verdedigen, maar daarnaast moeten er ook voldoende mechanismes voorzien worden die het aantal juridische geschillen drastisch kunnen terugdringen. Wat dat betreft zien we toch te weinig concrete acties, of zelfs nog maar pogingen daartoe, van de Brusselse regering", vindt Brussels parlementslid Debaets.


(Belga)

Comments


bottom of page