top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brusselse begroting ziet modale Brusselaar alwéér over het hoofd

Tijdens de laatste plenaire vergadering van het kalenderjaar wordt vandaag, donderdag 23 december, vooral de begroting besproken in het Brussels Parlement. Voor 2022 worden er echter maar weinig middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van de modale Brusselaar, zo stipt Bianca Debaets (CD&V) terecht aan: “Middenklasse behouden of aantrekken krijgt al een hele legislatuur lang nauwelijks aandacht, daar lijkt helaas ook voor volgend jaar geen enkele verbetering in te merken. En ook veiligheid lijkt helaas geen prioriteit te vormen voor deze Regering.”


Debaets neemt het in haar tussenkomst voornamelijk op voor ‘het modale Brusselse gezin’. “Uiteraard zijn er de sociaaleconomisch kwetsbare groepen die op ondersteuning op maat moeten kunnen blijven rekenen, maar ‘de middenklasse’ krijgt al jarenlang nog nauwelijks enige aandacht”, duidt Debaets. “Niet wanneer het over betaalbare huisvesting gaat, niet wanneer het over de hogere energie- en waterfactuur gaat, niet wanneer het over veilige wijken en propere straten gaat, noem maar op. Intussen rollen de Brusselse meerderheidspartijen wel quasi wekelijks vechtend over straat en explodeert de schuldgraad jaar na jaar, zonder enige visie op hoe we weer uit dat dal zullen geraken.”


Daarnaast kijkt Debaets ook uit naar de organisatie van een Brusselse Staten-Generaal, die de institutionele structuur van het hoofdstedelijk gewest onder de loep moet nemen. “Ook daar blijven de plannen erg vaag”, betreurt Debaets. “Ik besef uiteraard ook wel dat zo’n Staten-Generaal geen mirakeloplossing zal bieden, maar we moeten op zijn minst toch dat hele debat durven opentrekken – want de ‘gewone Brusselaar’ weet intussen ook al lang niet meer tot wie ze hun vragen moeten richten. Maar een fusie van OCMW’s, gemeenten of politiezones blijft overduidelijk een enorm taboe.”


Nauwelijks extra middelen voor veiligheid

Bizar genoeg wordt het veiligheidsbudget van het Brussels Gewest niet verhoogd. “We werden de voorbije weken en maanden nochtans verschillende keren met de neus op de feiten gedrukt, denk maar aan de spanningen in de Anderlechtse wijk Peterbos of de vele verhalen rond seksueel geweld in bars en cafés”, stelt Debaets. “Ook rond de drugsproblematiek en het prostitutievraagstuk blijft het akelig stil, terwijl het grote gewestelijke videobeveiligingsplatform nog steeds niet op volle toeren draait omdat niet elke politiezone hieraan wil meewerken. En om de brede sluikstortproblematiek op te lossen, rekent men op welgeteld zes camera’s. Voor mij is het onaanvaardbaar dat de Regering op die manier de kop in het zand blijft steken wanneer de Brusselaar nood heeft aan échte oplossingen. De ‘staat van de straat’ in Brussel komt er in deze begroting belabberd uit.”


“De conclusie is voor mij duidelijk: na 2,5 jaar is deze Regering uitgeleefd en op elkaar uitgekeken”, besluit Debaets. “De meerderheidspartijen rollen van de ene onderlinge crisis in de andere. Bij belangrijke dossiers staat iedereen altijd lijnrecht tegenover elkaar en zelfs een relatief eenvoudige oefening als een gewestelijk parkeerbeleid loopt spaak, met ministers die boos de regeringstafel verlaten. Eind september stelde Thierry Geerts, CEO van Google België, in een interview nog ‘dat Brussel succesvol is ondanks zichzelf’. Daarmee heeft hij de essentie perfect samengevat. Het potentieel van het Brussels Gewest ís er, maar de Regering stelt zich tevreden met hooguit een status quo. Maar wat er momenteel gebeurt, daar heeft de modale Brusselaar zo goed als niets aan.”Comments


bottom of page