top of page

Brusselse Regering creëert zelf chaos nu invoering Covid Safe Ticket uitgesteld wordt

Normaal gesproken had het Brussels Parlement zich morgen (in de commissie Gezondheid) en donderdag (in de plenaire vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) moeten uitspreken over in de invoering van het Covid Safe Ticket in de hoofdstad vanaf 1 oktober, maar door de laattijdige indiening van de wetteksten wordt die deadline niet gehaald. De ordonnantie die de effectieve invoering van het Covid Safe Ticket moet regelen, werd immers nog niet goedgekeurd door de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) reageert scherp: “Het probleem is niet dat de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit hun adviezen te laat overgemaakt hebben, maar wel dat de Brusselse Regering te lang getalmd heeft om de wetgevende teksten op te maken. Onze horeca- en evenementensector zit zo eens te meer met de handen in het haar.”


De invoering van het Covid Safe Ticket in het Brussels Gewest leunt op twee ordonnanties: één die het samenwerkingsakkoord met de andere Gewesten regelt, en één die in de effectieve invoering ervan voorziet. Voor die tweede ordonnantie ontbreken echter nog steeds de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Brusselse Regering rekende erop dat die documenten maandagochtend voorhanden zouden zijn zodat de parlementsleden tijdig de tekst konden bestuderen en stemmen, maar dat gebeurde dus niet.


“De Brusselse Regering moet hier zelf de verantwoordelijkheid voor opnemen”, stelt Bianca Debaets (CD&V). “We weten al veel langer dan vandaag dat de epidemiologische situatie in Brussel verre van rooskleurig is en dat de invoering van een Covid Safe Ticket de enige manier is om onze horeca- en evenementensector van een nieuwe gedwongen sluiting te sparen. En toch moesten deze teksten dan in een ijltempo in de commissie en plenaire vergadering passeren, om toch maar die deadline van 1 oktober te halen – terwijl de schuld nu eigenlijk onterecht doorgeschoven wordt naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, omdat die adviezen ontbreken. Dat is voor mij onbegrijpelijk.”


Terugwerkende kracht

De Brusselse Regering zou overwegen om het Covid Safe Ticket dan toch vanaf 1 oktober te laten ingaan, om het dan een week later – met terugwerkende kracht – alsnog te laten goedkeuren in het parlement. “Op die manier creëert de Regering alleen maar nog meer chaos voor alle betrokken sectoren”, betreurt Debaets. “Hoe zullen de horeca- en evenementensector zich nu naar behoren kunnen organiseren? Bovendien zou dat ook betekenen dat er tijdens die eerste week geen enkele sanctie uitgevaardigd zal kunnen worden, aangezien we dan in een soort van ‘juridisch vagevuur’ zitten tot zolang de ordonnantie niet goedgekeurd wordt. We zullen dinsdag en donderdag alvast het samenwerkingsakkoord met de andere Gewesten goedkeuren, maar dat is maar een deeltje van de oplossing. We verliezen wéér maar eens kostbare tijd, en dat is helaas niet voor het eerst tijdens deze gezondheidscrisis.”

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page