top of page

Cd&v en Les Engagés willen parlementaire transfers tijdens lopende legislatuur halt toeroepen

Brussels parlementsleden en fractievoorzitters Bianca Debaets (cd&v) en Céline Fremault (Les Engagés) dienden zopas een voorstel tot wijziging van het reglement in die paal en perk moet stellen aan de transfers van parlementsleden naar andere politieke groepen tijdens de lopende legislatuur. “Alleen al tijdens deze legislatuur zijn er al vier dergelijke transfers geweest”, duiden beide fractievoorzitters. “Dat zijn parlementsleden die mede dankzij stemmen voor hun politieke partij verkozen werden en die dan overstappen naar een andere groep, dat zorgt voor problemen op ethisch niveau. Bij vrijwillig vertrek uit een politieke groep zou men enkel nog verder mogen zetelen als onafhankelijk parlementslid voor de resterende tijd van de legislatuur.”


Op amper drie jaar tijd trokken vier Brusselse parlementsleden de deuren van hun toenmalige partij achter zich dicht om vervolgens aan te sluiten bij een andere groep. Bertin Mampaka ging in 2020 van cdH naar MR, Emin Özkara ruilde – na een periode als onafhankelijk parlementslid – PS in voor DéFI en Sadik Köksal en Ariane de Lobkowicz maakten recent de overstap van DéFI naar MR.


“Dat is in mijn ogen redelijk problematisch, want die parlementsleden werden niet enkel verkozen dankzij ‘persoonlijke’ stemmen, maar ook dankzij een niet onbelangrijk aantal stemmen die voortkwamen uit de lijst waarop ze toen stonden”, licht Bianca Debaets toe. “Als men dan van koers verandert en voor een andere politieke groep kiest, is dat voor deel ook een groot deel kiezers bedotten. Voor sommige verkozenen gaat het zelfs om een plaats als opvolger, dus hebben ze hun parlementszetel zéker voor een groot deel te danken aan de partij waarvoor ze in 2019 nog campagne voerden. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch om aan parlementsleden op te leggen dat als ze opstappen uit hun partij, dat ze de legislatuur dan volmaken als onafhankelijk parlementslid.”


Positief voor goed bestuur

Die redenering geldt des te meer omdat dergelijke transfers van de ene naar de andere politieke groep ook gevolgen hebben op parlementair niveau, bijvoorbeeld voor wat de samenstelling van de commissies betreft. Het vertrek van een verkozene benadeelt zo de voormalige partij en speelt in het voordeel van diens nieuwe politieke groep. Die abnormaliteit moet dan ook veranderen.


“Moreel gezien kan je je vragen stellen bij de gang van zaken van die recente politieke overstappen, maar wettelijk gezien kan er niets ondernomen worden omdat de regels het nu eenmaal toelaten”, vult Céline Fremault aan. “Ons voorstel wil het reglement van het Brussels Parlement dan ook versterken door dit soort transfers te verbieden vanaf de volgende legislatuur. Als men zich engageert voor een politieke partij, en voor diens kiezers, dan is dat voor de volledige vijf jaar van de legislatuur. En als het dan toch spaak loopt tussen de verkozene en de partij, dan kan men enkel verder blijven zetelen als onafhankelijke. In het licht van goed bestuur lijkt dat ons meer aan te sluiten bij de wens van de burger om een eerlijkere en meer respectvolle politiek te zien.”


De twee fractievoorzitters hopen ook de andere partijen uit het halfrond te overtuigen van hun reglementswijziging. In Vlaanderen werd een dergelijk ‘transferverbod’ op lokaal niveau alvast ingevoerd in juli 2021, waarbij de nieuwe regeling van kracht gaat vanaf de legislatuur 2024-2030.

15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page