top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Corona in politiezone Brussel Elsene: 336 besmettingen op 2.400 personeelsleden

Sinds het begin van de coronacrisis werden reeds 336 besmettingen vastgesteld onder de personeelsleden (zowel agenten als burgermedewerkers) van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, zo blijkt uit cijfers die Brussels gemeente- en politieraadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg. “Relatief gezien scoort de politiezone zo beter dan het federale gemiddelde, waar men schat dat één op vijf agenten al besmet raakte”, stelt Debaets. “Bovendien ligt het absenteïsme in de zone vandaag ook lager dan in de periode vóór corona, wat in mijn ogen nog maar eens bewijst hoe plichtsbewust onze politiemensen zijn.”


In totaal gaat het op iets meer dan een jaar tijd om 336 besmettingen op een totaal van 2.400 personeelsleden, wat betekent dat 14% al besmet werd met het coronavirus. Volgens de informatie die werd meegedeeld, zouden de interventieploegen relatief gezien het zwaarst getroffen worden. “Dat is ook logisch, want zij staan elke dag in de frontlinie”, aldus Bianca Debaets. “Tijdens interventies zal het risico op een besmetting altijd hoger liggen, maar toch zien we gelukkig niet dat dat leidt tot het massale uitvallen van politieagenten. In maart 2019 lag de absenteïsmegraad onder het personeel van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene nog op 11%, vandaag is dat gezakt tot 7%. Dat toont nog maar eens aan hoe plichtsbewust onze politiemensen zijn. Zij moeten intussen al meer dan een jaar in zeer moeilijke omstandigheden werken, maar gaan daar erg goed mee om. Dat verdient een pluim, dat kan ik niet genoeg benadrukken.”


Permanentielijn

Uit het antwoord dat Debaets mocht ontvangen, bleek ook dat er binnen de politiezone intussen een permanentielijn werd voorzien die moet helpen om hoogrisicocontacten te bepalen. “Die permanentielijn is 24 uur op 24 bereikbaar, waardoor er geen kostbare tijd verloren hoeft te gaan om bij een nieuwe besmetting de nodige maatregelen te kunnen treffen”, stelt Debaets. “Op dit moment zijn er 24 personeelsleden die in isolatie of quarantaine zitten, waarvan er 8 effectief zelf positief getest hebben op het virus. Sinds het begin van de coronacrisis moesten ook 8 personeelsleden in het ziekenhuis opgenomen worden, één iemand is vandaag nog steeds gehospitaliseerd. Ik wens hen allemaal in ieder geval een spoedig herstel toe!”تعليقات


bottom of page