top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Ik pleit voor totaalverbod vuurwerkverkoop. Hoog tijd dat we mens én dier in bescherming nemen

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) wil dat de vrije vuurwerkverkoop aan banden gelegd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat enkel gemeentebesturen nog vuurwerkshows op oudjaar kunnen organiseren – op voorwaarde dat het om geluidsarm vuurwerk gaat. “We hebben weer kunnen vaststellen dat sommigen het vuurwerkverbod voor de zoveelste keer absoluut niet respecteerden. Het is hoog tijd dat we mens én dier in bescherming nemen."


Debaets zag zelf heel wat filmpjes de revue passeren waarin mensen het vuurwerkverbod aan hun laars lapten. “In al die filmpjes worden aan de lopende band vuurpijlen afgeschoten, ondanks een gewestelijk verbod”, stelt Debaets. “Om de paar seconden weerklonk er tijdens oudejaarsnacht wel ergens een knal. Maar wanneer de politie gebeld werd om dat te signaleren, kreeg men te horen dat dat geen prioriteit was. Logisch, aangezien de politiediensten de afgelopen jaren tijdens oudjaar helaas vooral bezig zijn met het bestrijden van opstootjes, vandalisme en andere incidenten. De mensen weten dat, dus hebben ze er geen scrupules mee om het vuurwerkverbod naast zich neer te leggen.”


Volgens Debaets is de oplossing simpel: de verkoop van vuurwerk moet (al dan niet tijdelijk, tijdens gevoelige periodes) aan banden gelegd worden. “Elk jaar gaat het wel op verschillende plaatsen mis”, duidt Debaets. “Mensen verkeren in feeststemming en slaan veiligheidsvoorschriften in de wind, wat leidt tot heel wat ongelukken. Bovendien brengen die mensen niet enkel zichzelf in gevaar, ze zorgen met hun luide knallen ook voor heel wat overlast bij buurtbewoners en paniek bij heel wat dieren en kleine kinderen. Het wordt hoog tijd dat we mens én dier hiertegen beschermen!”


Een oudejaarsavond zonder vuurwerk?

Volgens Debaets hoeft dit niet het einde van het jaarlijkse vuurwerkfeest te betekenen, aangezien er ook duurzame alternatieven voorhanden zijn. Zo kozen heel wat gemeenten intussen al voor geluidsarm vuurwerk. “Tijdens de vorige legislatuur mocht ik de eerste officiële demonstratie daarvan, georganiseerd door GAIA, nog bijwonen als Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn. Geluidsarm vuurwerk kost bovendien ongeveer evenveel als klassiek vuurwerk. Het traditionele nieuwjaarsvuurwerk kan dus absoluut blijven bestaan, maar wel op voorwaarde dat het om geluidsarm vuurwerk gaat en dat het hele spektakel – in alle veiligheid – enkel nog georganiseerd wordt door officiële instanties.”


“Ik werk op dit moment dan ook aan een voorstel van resolutie met daarin een oproep aan de Brusselse Regering om, samen met de federale overheid en de Brusselse gemeenten, aan zo’n kader te werken”, besluit Debaets. “Op die manier kunnen we in de hoofdstad een krachtig signaal uitzenden voor veilige en aangename eindejaarsfeesten.”Comments


bottom of page