top of page

Stad Brussel: “néerlandais pas requis”

“Met verbijstering las ik de vacature voor een horecamedewerker voor het rooftop café in het nieuwe administratief centrum”, zegt Bianca Debaets, gemeenteraadslid en parlementslid (cd&v). Daar staat zwart op wit te lezen dat kennis van het Nederlands geen vereiste is.


  

Ongehoord volgens het gemeenteraadslid. “Stad Brussel heeft net zoals het Gewest officieel een tweetalig statuut. Dat men nu personeel aanwerft dat niet aan de tweetaligheidsvereisten voldoet, ook al wordt het café door een externe partner uitgebaat, is zonder meer een fout signaal en tart werkelijk elke verbeelding.”


“Daarmee zeg je eigenlijk als stadsbestuur dat het Nederlands er niet meer toe doet in de hoofdstad van het land, terwijl het tegendeel waar is. Het Nederlandstalig onderwijs boomt en nog nooit kende het Huis van het Nederlands zoveel inschrijvingen. Dat toont aan dat de Franstaligen en anderstaligen wel degelijk Nederlands willen leren en weten hoe belangrijk de kennis van het Nederlands op de arbeidsmarkt is. »


Debaets wil het daar niet bij laten en voelt de burgemeester en het College van schepenen op de volgende gemeenteraadszitting van 27 mei hierover aan de tand.

21 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page