top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Uitblijven boosterprik voor Brusselse jongeren gijzelt duizenden families

Nu de verschillende deelstaten nog altijd geen akkoord gevonden hebben over het toedienen van de boosterprik aan 12- tot 17-jarigen, dreigt de Brusselse vaccinatiecampagne nog meer schade en achterstand op te lopen. Volgens Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) zijn er dan ook genoeg redenen om het voorbeeld van Vlaanderen te volgen en de vlucht vooruit te nemen: “Het gaat erom dat we iederéén zo goed mogelijk tegen het virus moeten kunnen beschermen, maar daarnaast zijn er ook vele duizenden kinderen die anders niet meer naar het buitenland kunnen reizen tot zolang ze geen boosterdosis gekregen hebben.”


Omdat de adviezen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), de Hoge Gezondheidsraad en de commissie Patiëntenrechten nog steeds niet beschikbaar zijn, hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land nog steeds geen afspraken gemaakt rond de boosterprik voor tieners. “Uiteraard zijn die adviezen erg belangrijk, maar intussen verliezen we natuurlijk ook wel heel wat kostbare tijd”, stelt Debaets. “Het is al lang geen geheim meer dat de Brusselse vaccinatiecampagne mank loopt, vooral in de jongere leeftijdscategorieën. Van alle minderjarige Brusselaars heeft nog geen 19% al minstens één coronaprik gekregen, en een boosterprik krijgen is technisch gezien zelfs niet mogelijk. Dat valt niet langer vol te houden, als we iedereen willen blijven beschermen en willen terugkeren naar een normaal leven.”


In heel wat Europese landen kunnen minderjarigen wél al een boosterprik gaan halen. Heel wat Belgische jongeren zullen dan weer zelfs geen buitenlandse reizen meer kunnen maken zonder extra beschermingsprik. “Dan heb ik het niet enkel over jongeren die op skireis willen vertrekken tijdens de krokusvakantie, maar ook over de vele minderjarigen die dan familie of vrienden willen opzoeken in het buitenland”, aldus Debaets. “Zij dreigen het slachtoffer te worden van het oeverloze getalm en de falende vaccinatiecampagnes, want op dit ogenblik zitten heel wat families met vraagtekens en onzekerheden. In Vlaanderen mogen minderjarigen vrijwillig hun boosterprik gaan halen, onder begeleiding van hun ouders. Waarom zou dat dan ook niet in Brussel kunnen? Ik zal de bevoegde Collegeleden Maron en Van den Brandt hier snel over aan de tand voelen, want anders blijven onze Ketjes nóg maar eens in de kou staan.”


Komentáře


bottom of page