top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Verplichte sterilisatie van katten vanaf 1 januari

Goed voor de gezondheid van katten en positief voor de overbevolkte asielen

Volgend op een beslissing van de Brusselse Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets zal de verplichte sterilisatie voor alle huiskatten in het Brusselse Gewest vanaf 1 januari 2018 van kracht worden. Deze maatregel kwam er na een positief advies dat werd uitgebracht door de Brusselse Raad voor het Dierenwelzijn en werd eveneens gevraagd door talrijke organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de dieren. De maatregel gaat gepaard met de identificatie en de registratie van katten, reeds in voege van begin november 2017.

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle katten die na deze datum geboren worden, moeten worden gesteriliseerd voor ze de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt. Voor de huiskatten die voor 1/1/2018 geboren waren geldt een bijkomende periode van 6 maanden. Zij moeten voor 1 juli 2018 worden gesteriliseerd.

“Enkel en alleen in 2016 werden meer dan 1400 katten en kittens geëuthanaseerd in de Brusselse asielen. Dat is ongeveer 4 per dag! We kunnen een dergelijke – eigenlijk vermijdbare – situatie niet langer tolereren. Zonder sterilisatie neemt de kattenpopulatie onbeheersbaar toe. Het is dus in hun belang dat deze sterilisatie verplicht wordt. Deze is ook voordelig voor de gezondheid van de katten en het is ook aangetoond dat gesteriliseerde katten langer leven. Laten we ten slotte niet vergeten dat dit toelaat om het geweld tussen katten en de geluidshinder bij bronstijd sterk te verminderen”, verduidelijkt Bianca Debaets, de Brusselse Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn.

De verplichte sterilisatie geldt dus voor alle katten in het Brussels Gewest, met uitzondering van de katten die door fokkers worden gehouden. De sterilisatie moet parallel met de verplichte identificatie en registratie van katten gebeuren - die al vanaf 1 november jongstleden van kracht is. Alle informatie wordt samengebracht in een nationale gegevensbank die door het bedrijf Zetes beheerd wordt - naar het voorbeeld van wat er al bestaat voor honden. Zo wordt het bijvoorbeeld in de toekomst gemakkelijker voor bazen om een verloren kat terug te vinden.

Na de campagne van het afgelopen jaar, zal Staatssecretaris Bianca Debaets tijdens het voorjaar een nieuwe sensibiliseringscampagne voor het grote publiek organiseren over sterilisatie en identificatie- die nu dus verplicht zijn - voor alle huiskatten.

bottom of page