top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Stap voorwaarts naar forse vermindering dierproeven in Brussel

20% minder dierproeven voor toegepast onderzoek tegen 2025

De Brusselse Regering heeft op initiatief van Brussels Staatssecretaris bevoegd voor dierenwelzijn Bianca Debaets in eerste lezing een aanpassing aan het K.B. van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van laboratoriumdieren goedgekeurd. Doelstelling is om tot een forse vermindering van het aantal proefdieren in Brussel te komen. Vanaf 2025 zal het gebruik van proefdieren voor veiligheidstests en voor opleidingen verboden zijn, behalve voor strikt omschreven uitzonderingsgevallen. Vanaf 2020 zal elke test op honden, katten en primaten verboden zijn.

https://biancadebaets.prezly.com/stap-voorwaarts-naar-forse-vermindering-dierproeven-in-brussel

bottom of page