top of page

Trajectcontrole Leopold-III laan

Ondertekend akkoord zorgt voor start trajectcontrole in herfst 2018

Dit najaar zal de eerste trajectcontrole in het Brussels Gewest in werking treden. Het gaat om een traject langs de Leopold-III laan in Schaarbeek en Evere. Een akkoord daarover is ondertekend door Brussels staatssecretaris voor verkeersveiligheid Bianca Debaets, de burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt en de burgemeester van Evere Pierre Muylle , de politiezone Brussel-Noord en de procureur des konings van Brussel. Doelstelling is om op duurzame wijze de snelheidsvoorschriften te doen naleven. Drie op de vier automobilisten vindt trajectcontrole een rechtvaardige vorm van snelheidscontroles. Op de Leopold-III laan worden regelmatig hoge snelheden tot 100km/u vastgesteld. De maximum toegelaten snelheid ligt er op 50km/u.

De trajectcontrole zal in beide richtingen gebeuren op de Leopold-III laan op het grondgebied van zowel Schaarbeek als Evere. Richting Brussel-centrum gaat het om 663 meter gecontroleerde weg terwijl het richting luchthaven om 813 meter gaat. Het traject bevindt zich op de Leopold-III laan tussen de Generaal Wahislaan en de rotonde aan de Vrijetijdslaan. Automobilisten worden door middel van waarschuwingsborden de komende weken op de hoogte gebracht van de nakende trajectcontrole. Een bijkomende bekendmakingsactie van de nieuwe manier van snelheidsmeting is eveneens gepland in de week voor de inwerkingtreding.

«Werken aan meer verkeersveiligheid is mijn prioriteit. Snelheidsduivels moeten we beboeten en uit het verkeer halen. Een trajectcontrole is een rechtvaardige en effectieve manier om enerzijds snelheidsovertreders te beboeten en anderzijds een gedragsverandering bij de chauffeurs te bewerkstelligen. De trajectcontrole op de Leopold-III laan moet de start zijn van meer trajectcontroles her en der in het Brussels gewest »

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een voertuig tussen twee punten gemeten en niet de snelheid op één punt. Volgens een studie van VAB oordeelt 75% van de autobestuurders dat zulk een systeem rechtvaardiger is en bijdraagt aan een betere verkeersdoorstroming.

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page