top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Verbetering verkeersveiligheid in de gemeenten

4,3 miljoen euro vrijgemaakt op drie jaar

Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en Minister voor Openbare Werken Pascal Smet maken een bedrag vrij van 974.608 EUR, geld waarmee 9 Brusselse gemeenten werkzaamheden zullen uitvoeren die de verkeersveiligheid meteen verhogen. Het gaat om de inrichting van zones 30 die voetgangers en fietsers beter beschermen en die voor een vlottere verkeersstroom zorgen. Binnen de zones 30 gebeuren volgende ingrepen: betere wegmarkering, veiliger maken van kruispunten, plaatsen van snelheidsverlagende drempels of de invoering van een preventief radarsysteem.

bottom of page