top of page

Eerste steenlegging van het nieuwe Lokale Dienstencentrum De Harmonie

De Harmonie wil de ouderen en zorgbehoevenden uit de wijk helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en helpen om hun hun sociale contacten te bevorderen. Hiervoor hebben wij een uitgebreid aanbod aan diensten zoals vervoersdienst, boodschappendienst, klusjesdienst enz. Het restaurant is echter de belangrijkste activiteit. Het biedt de mogelijkheid om samen te eten, contacten te leggen, afspraken te maken, enz….

De Harmonie wil graag zijn werking in de Noordwijk verder uitbouwen en heeft daarvoor extra ruimte nodig. Er werd beslist om het oude pand niet te renoveren, gezien de zeer slechte staat van het gebouw. Er werd gekozen voor een nieuwbouw, enerzijds om te voorzien in een nieuw lokaal dienstencentrum met voldoende ruimte en lokalen en anderzijds om een woonzorgproject te realiseren. In het voorjaar 2012 werd samen met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel hiervoor een totaalconcept uitgewerkt.

Met deze unieke samenwerking tussen een Vlaamse welzijnsorganisatie in Brussel, de Vlaamse overheid, de Vlaamse overheden in Brussel en de stad Brussel wordt een mooi en uniek woonproject gerealiseerd in de Brusselse Noordwijk waarbij enerzijds senioren de mogelijkheid krijgen om op aangepaste wijze zo lang mogelijk in hun buurt te kunnen blijven wonen en anderzijds een woonproject wordt gerealiseerd dat meehelpt om de buurt te herwaarderen na de kaalslag van de jaren ‘70 met de afbraak in het kader van de realisatie van het toenmalige Manhattanplan.

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page