top of page

CD&V gaat voor extra ondersteuning van de mantelzorger

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Deze moeten ze zo zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren naar hun eigen wensen. En deze moeten ze zo lang mogelijk krijgen in de eigen vertrouwde omgeving. Zo behouden ze hun gevoel van geborgenheid en verhogen ze hun (reeds beperkte) levenskwaliteit.

“Er zijn meer dan 600.000 mantelzorgers in Vlaanderen en Brussel. Mensen die geheel onbaatzuchtig mee zorg opnemen voor een zieke buur, vriend of familielid met een zorgnood. Ze zijn van onschatbaar belang en zorgen er vaak voor dat dankzij hun inzet en de aanwezigheid van thuiszorg en voorzieningen in de buurt de zorgvrager langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Die mensen willen we extra waarderen en ondersteunen.” alsdus Bianca Debaets.

Daarom zet CD&V in op ‘eigen zorg in eigen buurt’ en ondersteuning van de mantelzorger

EIGEN ZORG IN EIGEN BUURT: DRIE STAPPEN

Ieder die zorg nodig heeft, heeft voor CD&V moet deze drie stappen kunnen zetten naar een gezonder leven:

1. Beslis zelf hoe je verzorgd wil worden

o Wie zorg nodig heeft, krijgt centen om zelf (of samen met zijn mantelzorger) zijn zorg te organiseren. De Vlaamse Sociale bescherming zorgt hiervoor.

o De eerstelijnszorg wordt georganiseerd rond de patient. En deze wordt goed afgestemd met zorgvoorzieningen in de buurt.

2. Omring je met de zorg va

n wie je graag ziet: Vlaanderen is een mantelzorgland. Er zijn zoveel mensen die voor elkaar zorgen. En dat verdient waardering, ondersteuning en bescherming.

o Een mantelzorger moet ook even op adem kunnen komen. Via een groter aanbod voor respijtzorg (iemand die je taken even overneemt) maken we dat mogelijk.

o Wie mantelzorgt, bouwt pensioen op

o Recht op mantelzorgverlof op het werk (met uitkering), ook voor niet familieleden

o Nieuwe Vlaamse mantelzorgpremie van 50 euro per maand. Wie zorgt voor meerdere personen krijgt 75 euro per maand.

o Voor wie mantelzorg voor inwonende (groot)ouders, broers of zussen die ouder zijn dan 65j wordt de belastingvrije som verhoogd van 1760 euro naar 2610 euro

3. Blijf langer in je eigen thuis: Niet langer in je eigen kunnen wonen door ziekte, is dikwijls schrijnend. Daarom moet je je huis net naar je hand kunnen zetten.

o De weg naar subsidies daarvoor maken we korter en efficiënter.

o We zorgen ervoor dat een specialist kosteloos advies geeft dat specifiek geldt voor jouw huis.

o We maken werk van mobiele zorgwoningen, die verzorging in je eigen buurt mogelijk maken zonder dat je permanente aanpassingen in huis moet doorvoeren

4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page