top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

“Pak eindelijk verloedering in het centrum van Brussel aan”

Een recente TV-reportage heeft nogmaals een oud zeer aangehaald: het gaat bergaf met de voetgangerszone in het centrum van Brussel, vooral in de omgeving van de Beurs. Overvallen, diefstallen, het dealen van drugs en tonnen zwerfvuil zorgen voor heel wat overlast. Daardoor voelen heel wat Brusselaars, bezoekers en toeristen zich onveilig, naast de negatieve impact op het imago van onze hoofdstad. Ook de omwonenden en handelaars trekken nu aan de alarmbel en stellen duidelijk dat er ingegrepen moet worden. Bianca Debaets, CD&V-gemeenteraadslid in stad Brussel, deelt dat gevoel: “Hoewel men al jaren weet heeft van de problematiek, wordt duidelijk niet ingegrepen.”

“Stad Brussel steekt al té lang de kop in het zand wat betreft de verloedering van het centrum van Brussel. Het kan toch niet dat horecazaken zelf veiligheidsagenten moeten inhuren, bewoners verhuizen en bezoekers die zone mijden? Het roer moet worden omgegooid zodat de centrale lanen een aangename woon-, winkel- en wandelomgeving worden” aldus Debaets.

Om het probleem aan te pakken, komt Bianca Debaets met een aantal concrete voorstellen. Ten eerste pleit ze ervoor een mobiel politiecommissariaat in te richten op de centrale lanen. Ten tweede pleit ze voor een (tijdelijk) verbod op bedelarij in de voetgangerszone. Dat verbod moet gekoppeld worden aan een actieplan waarbij mensen die dakloos zijn actief richting hulpverlening en opvanginfrastructuren worden geleid. Ten derde is het gemeenteraadslid voorstander van een (eveneens tijdelijk) verbod op de verkoop van alcohol na 23u in nachtwinkels in de omgeving van de Beurs. Tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 werd zo’n verbod ingesteld in het kader van ‘operatie hypnos’. Tot slot herhaalt ze haar vraag aan het schepencollege om een masterplan voor de handel op te maken zodat het aanbod niet verder verschraalt. “De voetgangerszone heeft geen nood aan extra nachtshops en souvenirwinkels, maar aan kwaliteitsvolle handelszaken. Als beheerder van de regie der gebouwen heeft de stad een krachtig instrument in handen om tot een betere mix in het commerciële aanbod te komen. Een instrument dat helaas onbenut blijft.”

Bianca Debaets, die maandag aan de alarmbel trok tijdens de gemeenteraadszitting van Stad Brussel, stelt voor dat ook de handelszaken, horeca en bewoners actief betrokken worden bij het uitwerken van deze maatregelen gezien het belang ervan voor de veiligheid van de Brusselaars, bezoekers en bewoners.

bottom of page