top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Onbegrijpelijk dat burgemeesters een politiezone blijven weigeren

De Conferentie van Burgemeesters, die bestaat uit de 19 Brusselse burgemeesters, heeft haar bezwaar tegen een fusie van de Brusselse politiezones wederom herhaald. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) had de goede samenwerking tussen de verschillende zones op oudejaarsavond aangehaald als argument om nogmaals een fusie te opperen, maar die oproep valt in dovemansoren. Onbegrijpelijk, vindt ook Bianca Debaets (CD&V). “Alle beveiligingscamera’s zouden al lang op één centraal platform ondergebracht moeten zijn, maar dat is nog altijd niet gebeurt”, betreurt het Brussels parlements- en gemeenteraadslid. “Dit is intussen een geval van schuldig verzuim aan het worden.”

Op de overgang van 2019 naar 2020 werkten de zes politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog intensief samen, de rellen van het jaar voordien indachtig. Na die positieve samenwerking gingen er logischerwijze dan ook opnieuw stemmen op om een eengemaakte politiezone te onderzoeken. “De Brusselse burgemeesters verbergen zich achter drogredenen om die logische stap tegen te gaan”, aldus Bianca Debaets. “Men stelt dat voorstanders er te snel van uitgaan dat dit een mirakeloplossing zou vormen in de strijd tegen criminaliteit, en dat de verschillende politiezones zo kostbare instrumenten zou verliezen wat betreft de kennis van en voeling met het terrein. Onzin natuurlijk. Een eengemaakte zone zal inderdaad niet in één klap alles oplossen, maar een centraal commando zal in elk geval wel voor meer efficiëntie zorgen. Uiteraard moet die één enkele politiezone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog steeds gecombineerd worden met een sterk gedecentraliseerde wijkwerking, maar daarom moet men niet zomaar het kind met het badwater weggooien."

Ook het centrale platform voor beveiligingscamera’s blijft zo naar de achtergrond geduwd worden. “Dat is nog zo'n hallucinant voorbeeld van halsstarrig vasthouden aan het behoud van die verschillende zones”, reageert Debaets verontwaardigd. “Als een voortvluchtige van de ene zone naar de andere gaat, moet men toestemming vragen aan het parket om de beelden te kunnen bekijken. Dat is toch waanzin? Dat is telkens kostbare tijd die wegtikt, en stuurt een verkeerd signaal van straffeloosheid uit naar misdadigers. In Sao Paulo, een stad van maar liefst 12 miljoen inwoners, lukt het wel om één crisiscentrum op poten te zetten waar men alle videobeelden kan centraliseren. Waarom zou dat dan in Brussel niet kunnen?”

Een fusie zou bovendien ook het globale veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten goede komen. “Nu zet de ene zone nog sterk in op verkeersveiligheid via bijvoorbeeld het uitbouwen van een fietsbrigade of het in beslag nemen van wagens, terwijl een andere zone dan weer weigert om dit te doen. Als je die zones onder één centraal commando brengt, draag je tenminste een eenduidige boodschap uit. En dan ontstaat of bestaat er nog steeds genoeg ruimte om als politie veel meer op het terrein actief te zijn en zich dicht bij de bevolking te bevinden. Je krijgt immers heel wat schaalvoordelen omwille van die bundeling van de politiediensten. Hopelijk zien de tegenstanders dat snel genoeg in, want we hebben al tijd genoeg verloren.”

bottom of page