top of page

Intelligent parkeerbeleid voor personen met beperkte mobiliteit moet doorgetrokken worden

In de lente van 2019 zag een interessant pilootproject omtrent het parkeerbeleid voor personen metbeperkte mobiliteit (PBM) het levenslicht in het kader van het Europese consortium bIoTope (‘Buildingan Internet of Things Open innovation Ecosystem for connected smart objects’), in samenwerking met onder meer het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) en parking.brussels als Brusselse actoren. Het pilootproject werd in drie Brusselse gemeenten gestart: Jette, Evere en Oudergem tellen op die manier samen al 100 parkeerplaatsen. Met succes, want op 1 december 2019vertegenwoordigde de applicatie ‘Smart Parking voor PBM’ al 7.900 actieve gebruikers. Die cijferswerden door Brussels Minister van Digitalisering Bernard Clerfayt bekend gemaakt na een parlementaire vraag van Bianca Debaets (CD&V).

De ‘Smart Parking voor PBM’-functie kan makkelijk via de applicaties ‘On Wheels’ en ‘Parking Brussels’ teruggevonden worden. Beide apps zijn de laatste tijd enorm populair: ‘Parking Brussels’ werd meer dan 20.400 gedownload, ‘On Wheels’ klokte af op 9.700 downloads (situatie op 31/07/2019).Bovendien gebruiken meerdere honderden gebruikers de app elke dag. Die data is ook beschikbaar via het Open Dataplatform van het Gewest (http://opendatastore.brussels/nl/dataset/pmr_parking).

“Het succes van dit pilootproject, dat ik zelf heb mogen lanceren als Staatssecretaris bevoegd voorDigitalisering in de vorige legislatuur, stemt me erg blij”, aldus Debaets. “Het bewijst eens te meer dater een echte vraag is naar dergelijke parkeerplaatsen. Op basis van de evaluatie van dit pilootproject wil ik er bij het Gewest op aandringen dat men de ingeslagen weg verder volgt en de nodige middelen vrijmaakt om dit initiatief naar alle Brusselse gemeenten door te trekken, en dit in samenwerking met de gemeenten en de in Brussel bevoegde Gemeenschappen. In totaal zijn er in heel het Gewest ongeveer 4.000 PBM-parkeerplaatsen beschikbaar, er is dus nog heel wat werk aan de winkel. In functie van de beschikbare middelen zou het goed zijn om eerst eens te kijken naar prioritaire zones, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de buurt van gemeenschapscentra, handelscentra ofbibliotheken.”

De ‘Smart Parking voor PBM’-functie toont in real time de beschikbare PBM-parkeerplaatsen (die bovendien afgestemd zijn op de noden van de PBM in kwestie). Dat gebeurt via geolokalisatie en sensoren die op de grond geplaatst zijn.

“Tijdens de evaluatie van dit pilootproject werden verschillende gebruikers bevraagd”, besluit Debaets. “Zij waren allen enthousiast over het initiatief, maar betreurden dat het aanbod redelijkbeperkt is. Daarom is het erg belangrijk dat we aan een verdere uitbreiding werken. Met dit project vertolkt het Gewest reeds een voortrekkersrol op vlak van digitale inclusie, maar dat betekentuiteraard niet dat we op onze lauweren mogen rusten.”

20 weergaven0 opmerkingen
bottom of page