top of page

Brussel heeft meer losloopzones voor honden nodig

Brussels parlementslid David Weytsman (MR) heeft samen met collega-parlementsleden Bianca Debaets (CD&V) en Dominique Dufourny (MR) een voorstel van resolutie ingediend dat het aantal losloopzones, waar honden vrij kunnen rondlopen en spelen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met minstens de helft moet verhogen. Brussel telt meer dan 100.000 honden en een aanzienlijk aantal eigenaren pleiten voor meer dergelijke zones, zo bewijzen de vele petities die regelmatig op het internet circuleren. Tegelijkertijd vragen de parlementsleden ook aan het Gewest en de gemeenten om beter te communiceren over de reeds bestaande en te creëren losloopzones richting het grote publiek. David Weytsman en Bianca Debaets, beide gemeenteraadslid in Stad Brussel, dienden daartoe ook al een motie met hetzelfde onderwerp in op gemeentelijk niveau.

Honden vormen, naast katten, hét huisdier bij uitstek. Bovendien zijn ook de vele voordelen van het houden van honden voor de burger, in het bijzonder in een grootstad als Brussel, duidelijk: goed voor de fysieke en mentale gezondheid én bevorderlijk voor de sociale cohesie. Op basis van deze positieve bevindingen hebben ook meerdere buitenlandse grootsteden reeds actie ondernomen om ‘hondvriendelijker’ te worden, en dit door beter na te denken over de ontwikkeling van de stad in de inrichting van de openbare ruimtes. Barcelona en Parijs vormen Europese voorbeelden, terwijl New York inmiddels al 30 jaar geleden een losloopzone voor honden (Dog Run) inrichtte – inmiddels werden er al heel wat meer dergelijke zones gecreëerd in The Big Apple.

Brussel blijft daarentegen achterop hinken met slechts 55 losloopzones, die dan nog onevenwichtig verdeeld zijn over het Gewest. Bovendien zijn de zones vaak ook erg klein en weinig gekend bij het grote publiek. Dat leidt tot moeilijkheden bij de vele hondeneigenaars die zelf geen tuin hebben en in hun omgeving niet terechtkunnen in een losloopzone. Hoog tijd om méér zones te ontwikkelen.

“Algemeen gezien is er voldoende ruimte in onze parken om een uitbreiding van het aantal losloopzones te kunnen aanmoedigen. Die zones zijn niet enkel waardevol voor de eigenaars, maar ook voor het welzijn van onze geliefde viervoeters. Langs de andere kant is het ook belangrijk om samen te werken met de verschillende wijkcomités om mogelijke bezorgdheden van de burgers te kunnen kaderen en oplossen. Maar uiteraard bestaan er duidelijke regels die gelden in de losloopzones. Honden mogen er vrij rondlopen, maar de eigenaar moet steeds aanwezig zijn en het dier onder controle hebben. Als de zones duidelijk afgebakend zijn, zie ik dus alleen maar positieve effecten”, aldus parlements- en gemeenteraadslid Bianca Debaets, die zowel de resolutie als de motie mee ondertekende.

Bovendien toonden ook de Brusselse hondenscholen zich reeds voorstander van de uitbreiding van het aantal losloopzones. Op die manier kunnen zij de desbetreffende zones ook mee opnemen in de opleidingen en trainingen die zij aanbieden.

13 weergaven0 opmerkingen
bottom of page