top of page

Strijd tegen roetfilterfraude moet zo snel mogelijk hervat worden

Fijn stof veroorzaakt jaarlijks 7.500 vroegtijdige overlijdens in ons land

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), tijdens de vorige legislatuur nog Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid, zegt de beslissing van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Lydia Peeters niet te begrijpen. Peeters wil geen nieuwe meetapparaten gebruiken om roetfilterfraude tegen te gaan, maar wachten op de nieuwe normen die Europa voorschrijft. Dat kan echter nog enkele jaren duren, terwijl er volgens cijfers van de VAB in ons land 165.000 voertuigen rondrijden zonder of met een defecte roetfilter. Debaets wil daaromtrent ook zo snel mogelijk Brussels Minister voor Mobiliteit Elk Van den Brandt interpelleren.

“Tijdens de vorige legislatuur ondertekenden de drie Gewesten een protocolakkoord, waarbij ook 340.000 euro werd geïnvesteerd in een verkennende studie door GOCA”, legt Debaets uit. Zij ondertekende toen mee als Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid en zetelt nu als Brussels parlementslid. “Het doel daarvan was om na te gaan welke apparatuur het best geschikt was om een defecte of ontbrekende roetfilter op te sporen in dieselwagens. Finaal beslisten we begin vorig jaar om daarvoor PN-meters (particle number, nvdr.) in te zetten. Het doel was om tegen eind 2020 alle Belgische autokeuringscentra daarmee uit te rusten, zodat men uiteindelijk nauwkeurig het aantal fijnstofdeeltjes in de uitlaatgassen zou kunnen nagaan en makkelijk afwijkingen zou kunnen vaststellen.”

De drie Gewesten ontwierpen een wetgevend kader rond deze nieuwe emissiemaatregel, waardoor de meters in de 78 Belgische keuringscentra operationeel konden worden. Daarmee nam ons land meteen een voortrekkersrol op in Europa. Parallel daarmee zouden de meettoestellen gehomologeerd worden en zou GOCA de exacte procedures definiëren zodat de controles overal in het land volgens dezelfde stappen zouden verlopen.

“Ik kan aannemen dat er wat vertraging optreedt gezien de techniciteit van het dossier, dat ik zelf mee opgestart heb, maar het is ontoelaatbaar dat één van de drie Gewesten vandaag simpelweg de stekker eruit trekt”, stelt Debaets. “Het wetgevende werk moet zo snel mogelijk hervat én afgerond worden, voor heel het land. Ik zal ook Brussels Minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt, die verantwoordelijk is voor het Brusselse luik, hier zo snel mogelijk over interpelleren. Dit dossier is essentieel voor de kwaliteit van de lucht die de Brusselaars inademen. Voertuigen zonder roetfilter zijn tot 80 keer vervuilender, dat zijn toch duidelijke cijfers. En de fijnstofdeeltjes die daarbij vrijkomen zijn extreem schadelijk, met verschillende zware ziektes en kankers als mogelijke gevolgen. In ons land wordt geschat dat dat elk jaar voor niet minder dan 7.500 vroegtijdige overlijdens zorgt!”

De test met PN-meters zijn voorzien voor EURO 5- en EURO 6-dieselwagens, die nu nog bij controles ontsnappen aan mogelijke roetfilterfraude.

9 weergaven0 opmerkingen
bottom of page