top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Beslissing om massabetoging te laten plaatsvinden werkt contraproductief voor dit nobel doel

De Black Lives Matter-betoging bracht gisteren zo’n 10.000 mensen op de been in de hoofdstad, maar dat is helemaal niet zonder risico gezien de coronacrisis. De betoging ging in meerdere opzichten in tegen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad in en dus moet Brussels burgemeester Philippe Close, wiens partij nota bene sterk vertegenwoordigd is in diezelfde Veiligheidsraad, nu maar zijn verantwoordelijkheid durven opnemen.

“Natuurlijk ondersteun ik van ganser harte de ‘Black Lives Matter’-beweging, dat staat buiten kijf”, verduidelijkt Brussels gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V). “Dat er op verschillende domeinen een structurele vorm van discriminatie heerst, kunnen we niet ontkennen. Mensen met een buitenlandse naam hebben het vaak moeilijker om een huis of appartement te kunnen kopen of huren en uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat personen van sub-Saharaanse origine drie tot vier keer moeilijker werk vinden, ondanks het feit dat zij vaker een diploma hebben dan het nationale gemiddelde. Dat toont uiteraard aan dat het zo niet verder kan. Het is belangrijk dat die boodschap onder de aandacht gebracht wordt en dat we die barrières zo veel als mogelijk moeten proberen doorbreken en verwijderen.”

Hoewel de Brusselse cdH-CD&V-groep dus absoluut niet de boodschap van de ‘Black Lives Matter’- beweging in vraag willen stellen, vindt men echter wel dat de alternatieven beter onderzocht hadden moeten worden. “We wijzen ook niet met de vinger naar de betogers, maar de Stad heeft dit dossier wel verkeerd aangepakt”, duidt Debaets. “Er waren zonder twijfel andere manieren waarop Stad Brussel haar steun en solidariteit voor deze beweging had kunnen uitspreken, door bijvoorbeeld grote boodschappen weer te geven op de Grote Markt of aan de Beurs, of door een enorme menselijke ketting te vormen rond de Vijfhoek of aan de Europese instellingen en tegelijkertijd wel de nodige afstand van elkaar te bewaren. Achteraf bekeken werkt de beslissing om deze massabetoging te laten plaatsvinden dus contraproductief voor dit nobel doel, gezien het feit dat de coronamaatregelen geschonden werden en er nog tal van incidenten plaatsvonden achteraf. Want dat is helaas wel het beeld dat de mensen zullen onthouden en waardoor we riskeren dat de onverdraagzaamheid er alleen maar groter op zal worden!”

De relletjes die op verschillende plaatsen uitbraken na de betoging moeten ten stelligste worden afgekeurd, maar waren tegelijkertijd ook wel voorspelbaar. “We hebben in Brussel al genoeg voorbeelden gezien van betogingen die nobele intenties hadden, maar achteraf geïnfiltreerd bleken door relschoppers die daar enkel waren om de boel te verzieken. Dat is exact wat zich ook gisteren heeft afgespeeld. Welke maatregelen werden er genomen om dat gekende scenario te vermijden? Dat is de vraag die wij willen stellen. Welk antwoord er ook op volgt, het blijft helaas zo dat meerdere handelaars hun winkel helemaal vernield zagen, terwijl ze al door een zeer moeilijke crisisperiode gaan. Hun woede en ongenoegen zijn ook terecht. Voor hen valt het moeilijk te begrijpen dat de burgemeester beweert dat het een goede beslissing was om de betoging te laten doorgaan.”

bottom of page