top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brusselse CLB’s kregen
dubbel zoveel oproepen tijdens lockdownperiode

Hoewel de CLB’s al langer alarm slaan rond het aantal dossiers rond problematische en verontrustende thuissituaties, blijkt de afgelopen lockdownperiode die verontrustende stijging nog verder in de hand te hebben gewerkt. VGC-raadslid Bianca Debaets (CD&V) vroeg de cijfers daaromtrent op bij Collegelid voor Onderwijs Sven Gatz. “Het is geen goed nieuws dat de cijfers stijgen, want achter die cijfers zitten kinderen, jongeren, gezinnen die het moeilijk hebben”, stelt Debaets.

Over alle CLB’s heen zijn het aantal dossiers rond problematische en verontrustende thuissituaties de afgelopen drie schooljaren verdrievoudigd. Door de coronacrisis kregen ze bovendien veel oproepen van ouders en jongeren over toenemende spanningen omdat werken en studeren moeten worden gecombineerd in een vaak beperkte ruimte. “In het schooljaar 2015-2016 namen de CLB’s nog een opdracht op voor 2.367 leerlingen, in 2018-2019 was dat al gestegen tot 7.314”, duidt Debaets. “Dat ligt niet enkel aan de stijging van het aantal leerlingen, maar ook aan het stopzetten van de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg. Die elementen zorgen ervoor dat het voor de CLB’s soms dweilen met de kraan open is.”

Ook de drie Brusselse CLB’s maakten al een vergelijking tussen de maanden maart van dit en vorig jaar. “Met 224 interventies is het fenomeen ‘verontrusting’ verdubbeld in aantal”, weet Debaets. “Die gevallen komen al dan niet voor in combinatie met het fenomeen ‘problemen thuis’, dat met 467 interventies met de helft steeg. Dat laatste is een brede categorie waaronder interactieproblemen, financieel-materiële problemen, verwaarlozing of opvoedingsproblemen in gezinsverband vallen.”

Ondersteuning

Sinds kort bestaat ook het KANS Centraal Meldpunt Brussel, een initiatief van vzw Triptiek in samenwerking met de drie Brusselse CLB’s ter extra ondersteuning. Daarnaast kunnen medewerkers van de CLB’s ook rekenen op een samenwerking met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het OCB. Ondersteuners van het OCB worden ook al zeker tot eind 2020 ingezet in de klassen.

“Het is geen goed nieuws dat de cijfers stijgen, want achter die cijfers zitten kinderen, jongeren, gezinnen die het moeilijk hebben”, besluit Debaets. “Positief is natuurlijk wel dat de CLB's en de andere vzw's zo goed mogelijk ondersteuning bieden. Die mensen doen schitterend werk, niet alleen op het vlak van begeleiding en doorverwijzing, maar ook inzake signaaldetectie. Ik heb daar veel waardering voor.”

bottom of page