top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

345 Brusselse ex-gedetineerden begeleid richting arbeidsmarkt tijdens eerste jaarhelft van 2020

In 2019 werden in totaal 439 stagiairs in de Brusselse gevangenissen opgeleid, terwijl er 524 (ex-)gedetineerden begeleid werden richting de arbeidsmarkt, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets opvroeg bij bevoegd Minister Bernard Clerfayt. “Dat zijn bemoedigende cijfers, maar het opleidingsaanbod en de kansen op de arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden in Brussel zou wel nog verder verbeterd kunnen worden”, klinkt het bij Debaets.


Dankzij de samenwerking tussen Bruxelles Formation, de vzw Adeppi, de vzw Après en het volwassenonderwijs (Cours Erasme, Institut Roger Lambion en Institut Jeanne Toussaint) konden er vorig jaar 439 gedetineerden een opleiding volgen in geletterdheid, talen, informatie, esthetiek of bedrijfsbeheer. De basisopleidingen ‘Frans voor beginners’, ‘Office Suite’ en ‘Nederlands’ werden daarbij het vaakst gevolgd. De opleidingsmodules van het Onderwijs voor Sociale Promotie (basiskennis management, polyvalente medewerker in gemeenschapskeuken en kapperstechnieken) resulteerden in een officiële certificering, die in 2019 aan 15 gedetineerden werd uitgereikt.


Naast die opleidingen binnen de gevangenissen, waarvoor vorig jaar 136.000 euro werd uitgetrokken, wordt ook 725.000 euro ingezet voor de begeleiding van gevangenen na hun vrijlating. Daartoe werkt Actiris samen met de vzw Après, de vzw Groep Intro, Dispositifs Relais, Casablanco vzw en Jes vzw. In 2019 werden op die manier 524 gedetineerde werkzoekenden en ex-gedetineerden begeleid richting de arbeidsmarkt.


Corona

Bianca Debaets is tevreden met deze initiatieven, maar erkent dat de coronacrisis ook hier heel wat roet in het eten heeft gegooid. “Tussen januari en juli 2020 werden 345 ex-gedetineerden begeleid, tegen 447 in dezelfde periode in 2019”, stelt Debaets. “Ook heel wat opleidingen vielen zo in het water. Collectieve opleidingsactiviteiten werden stopgezet omwille van de eerste lockdown en de hervatting van deze activiteiten was vaak moeilijk omdat de beschikbare lokalen niet voorzien waren op de preventieve gezondheidsmaatregelen. Nieuwe sessies die dit jaar nog moesten beginnen, zijn nog steeds uitgesteld. Dat is erg jammer voor de gedetineerden, maar ook voor de verschillende opleidings- en begeleidingspartners die tot hiertoe uitstekend werk verricht hebben. Hopelijk worden daar snel oplossingen voor gevonden. Net zoals het feit dat er momenteel vooral nog samengewerkt wordt met Franstalige partners. Ook Vlaanderen en de Vlaamse actoren, zoals de VDAB, zouden een tandje kunnen bijzetten in deze Brusselse problematiek.”


Verder bleek nog dat vooral heel wat mannelijke ex-gedetineerden begeleid worden door Actiris en diens partners. Enkel bij Jes vzw ligt de man-vrouwverhouding om en bij de 60/40, bij de andere partners is tot 95% van de begeleide ex-gedetineerden mannelijk. Bij Dispositifs Relais is 75% van de begeleide personen jonger dan 30 jaar, bij de andere partners is dat 20 tot 35%. Het percentage mensen met een nationaliteit buiten de Europese Unie varieert tussen de 35 en 50%.

Comments


bottom of page