top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

"Brusselse regering brengt technologische en economische toekomst van onze hoofdstad in gevaar&

5G in het Brusselse gewest lijkt er nog niet meteen aan te komen, zo blijkt uit de recente verklaring van Alain Maron, minister bevoegd voor Leefmilieu. “Wil de Brusselse regering misschien dat Antwerpen of Mechelen de start-uphoofdstad wordt ten koste van Brussel?”, vraagt Bianca Debaets (CD&V) zich af.

Aan de huidige stralingsnormen, die bijna 50 keer strenger zijn dan wat de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie toelaten, wordt voorlopig niet geraakt. Op die manier laat de nieuwe meerderheid schijnbaar de ambitie vallen om van onze hoofdstad de eerste 5G-stad van België te maken. In juli 2018 ondertekende de toenmalige Brusselse regering nochtans nog een protocolakkoord met de telecomoperatoren om die ambitie te onderstrepen.

“Als we van Brussel effectief een ‘smart city’ willen maken, is de uitrol van dat 5G-netwerk een absolute vereiste”, zegt Bianca Debaets. “Met een netwerk dat 100 tot 200 keer sneller is dan het huidige, worden onder meer smart mobility, een intelligent cameranetwerk en – minstens even belangrijk – talrijke toepassingen op medisch vlak mogelijk, zoals operaties vanop afstand of snellere toegang tot medische gegevens. Kortom, 5G vormt een onmisbare bouwsteen in de vooruitgang van onze stad en maakt een smart city-beleid mogelijk. Helaas zijn we op dit moment die trein al volop aan het missen. Vorige week las ik dan ook met verbazing het interview met Bernard Clerfayt, de nieuwe Brusselse minister van Digitalisering, die pleitte voor een grondige analyse en dat zonder een aanpassing van de normen. Ook minister van Leefmilieu Alain Maron gaf aan dat hij voorlopig niets wil veranderen omdat de impact van 5G-golven nog onduidelijk zouden zijn. Bovendien verstopt hij zich achter het excuus dat de 5G-licenties sowieso nog niet te koop aangeboden werden door de federale overheid, maar dat is eerder een manier om het hele project gewoon verder op de lange baan te schuiven. Hierdoor gaan we achterop hinken in België en Europa.”

Naar de reden waarom Brussel in een sneltempo achterop dreigt te hinken, is het niet lang zoeken. “Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) onderzocht vorig jaar al wat de impact is van de Brusselse stralingsnormen op de uitrol van de mobiele netwerken”, aldus Debaets. “Hun conclusies zijn duidelijk: de huidige stralingsnormen zijn een enorme rem op de technologische ontwikkeling van Brussel én brengen ook het huidige mobiele dataverkeer in gevaar. Met de enorm strenge stralingsnorm van 6 Volt per meter raken ook de huidige 2G-, 3G- en 4G-netwerken al volop verzadigd.”

“Op die manier dreigen we bovendien ook niet langer de start-uphoofdstad van het land te zijn”, waarschuwt Debaets. “Momenteel vestigen 1 op 4 start-ups zich in Brussel, maar dat zou wel eens snel kunnen verschuiven richting bijvoorbeeld Antwerpen of Mechelen. Het blokkeren van 5G hypothekeert zo niet alleen de technologische ontwikkeling van Brussel, maar legt ook een enorme rem op de economische groei en tewerkstellingsopportuniteiten in onze hoofdstad. Dat scenario moet absoluut vermeden worden, zeker als men toch nog de ambitie zou hebben om Brussel verder uit te bouwen als smart city. Als we dan zien dat er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord expliciet uitgesproken wordt dat zij de motor willen zijn voor een gebiedsdekkend 5G-netwerk, zou het hallucinant zijn dat de Belgische én Europese hoofdstad daar niet in meegaat.”

Debaets ijvert er dan ook voor om de Brusselse stralingsnormen dichter bij de Europese norm te laten aansluiten, zodat de capaciteit en kwaliteit van de mobiele netwerken verder gegarandeerd kan worden. Op die manier zou de hoofdstad toch nog kunnen meespelen in de Europese kopgroep van de ontplooiing van 5G-netwerken, iets wat momenteel nog onmogelijk is.

Tags:

Comments


bottom of page