top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

9% minder werkaanbiedingen voor Actiris in 2020

In 2020 heeft Actiris in totaal 31.968 werkaanbiedingen binnengekregen, wat neerkomt op een daling van 9% in vergelijking met de 35.063 aanbiedingen die in 2019 geregistreerd werden, zo blijkt uit gegevens die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Minister van Tewerkstelling Bernard Clerfayt. Sommige sectoren, zoals de horeca, kregen rake klappen, maar daartegenover staat ook dat bepaalde sectoren net voor méér vacatures zorgden. “Dit viel uiteraard te verwachten, maar de voornaamste taak zal nu zijn om mensen toe te leiden naar sectoren die, dankzij of ondanks de coronacrisis, heel wat groeipotentieel hebben”, aldus Debaets.


De tabellen die Debaets mocht ontvangen, tonen het aantal werkaanbiedingen die Actiris rechtstreeks ontving in de jaren 2019 en 2020. Door de coronacrisis kwamen daar heel wat schommelingen in voor. “Het aantal vacatures in de horeca halveerde zowat, wat niet hoeft te verbazen gezien hun verplichte sluiting tijdens een groot deel van het jaar”, licht Debaets toe. “Ook de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten vielen sterk terug (-33%), net als de vervoer- en opslagsector (-26%) en de groot- en detailhandel (-36%).”


Opvallend genoeg werden ook in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening minder werkaanbiedingen geregistreerd (-6% over de gehele sector), terwijl ook het onderwijs een lichte daling (-2%) kende. De zeldzame stijgers zijn onder meer de sectoren rond financiële activiteiten en verzekeringen (+55%), de bouwnijverheid (+20%) en het openbaar bestuur (+22%).


‘Ik zorg voor Brussel’

Debaets peilde ook naar het succes van het platform ‘Ik zorg voor Brussel’, waarbij (medische en niet-medische) profielen gezocht worden voor de medische sector. “Actiris neemt daarvoor een deel van de preselecties op zich, maar heeft al aangegeven dat het soms bijzonder moeilijk is om personen te vinden die over het juiste profiel beschikken”, aldus Debaets. “Laat ons hopen dat dat onevenwicht snel opgelost kan worden, want tijdens deze crisistijden is het belang van en de noodzaak aan geschikt personeel er uiteraard alleen maar groter op geworden.”


Debaets pleit ervoor om Brusselaars actief toe te leiden naar sectoren die, dankzij of ondanks de coronacrisis, over groeipotentieel beschikken. “De arbeidsmarkt zal er onvermijdelijk wat anders gaan uitzien na deze gezondheidscrisis”, besluit Debaets. “Thuiswerk zal structureel geïntegreerd raken en het belang van digitalisering zal er enkel maar verder op groeien. We moeten dus volop inzetten op het versterken van de digitale competenties van Brusselaars, zodat ze zich makkelijk thuis kunnen voelen op die ‘nieuwe arbeidsmarkt’.”

Comments


bottom of page