top of page

Aanpassing meerjarenplan VGC doet denken aan tiener met uitstelgedrag

Op de agenda van de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stond vandaag de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 met stip genoteerd. Toch is er volgend raadslid Bianca Debaets (cd&v) nog heel wat werk aan de winkel: “Iedereen heeft de mond vol van meertaligheid, maar de correcte Nederlandstalige dienstverlening gaat er weer maar eens zienderogen op achteruit.”


Debaets maakt zich vooral zorgen om de aandacht die het VGC-College schenkt aan het Nederlands en de Nederlandstalige dienstverlening. “De Franse Gemeenschapscommissie is volop bevoegdheden aan het overhevelen richting de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, een oefening waar ook de VGC voor een stukje in meegaat”, duidt Debaets. “Maar we kregen recent nog het jaarlijkse rapport van de vicegouverneur in handen en die cijfers liegen er andermaal niet om, want de correcte Nederlandstalige dienstverlening gaat er weer maar eens zienderogen op achteruit. Sinds het begin van de legislatuur heeft iedereen de mond vol over meertaligheid. Dit is iets waar ik kan en zelfs ook wil in meegaan, maar enkel op een correcte manier: met de juiste aandacht en klemtoon op het tweetalige kader dat onze stad vormgeeft en de verwerving van het Nederlands dat essentieel is voor de toekomst van iedereen in ons land.”


Ook op andere vlakken is Debaets verre van gerustgesteld met deze aanpassing van het meerjarenplan: “Het optrekken van de onderwijscapaciteit is positief en Vlaanderen investeert meer middelen dan ooit in de VGC, maar de concrete en tastbare hervormingen van de Brede Scholen en de IBO’s worden wel wéér maar eens op de lange baan geschoven. Het geduld van de Brusselaar – en van mezelf – raakt dan toch stilaan op. Ook de belofte uit 2019 dat deze overheid binnen enkele jaren klimaatneutraal is, is er een die niet zal ingelost worden. Ik vind dit op z’n minst opvallend voor een College waar Groen de leiding van heeft.”“Ook op vlak van Cultuur, Jeugd en Sport is er weer maar weinig nieuws aan de horizon te bespeuren”, betreurt Debaets. “Ik koester de hoop dat kersvers Collegelid Ans Persoons daar tijdens het einde van deze legislatuur te elfder ure nog het een en ander kan rechtzetten, want daar wordt waardevol werk verricht door heel wat verenigingen uit het klassieke middenveld. Maar algemeen genomen kunnen we alleen maar vaststellen dat dit College heel wat wegheeft van een tiener in een identiteitscrisis die last heeft van uitstelgedrag. Het probleem is echter dat het College weinig tijd heeft om tot volle wasdom te komen.”

8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page