top of page

Aantal ambtenaren met handicap bij Overheidsdienst Brussel op vijf jaar tijd verdubbeld

Tussen 2015 en 2020 is het aantal ambtenaren met een handicap quasi verdubbeld binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), van 20 naar 35 personeelsleden, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Minister van Ambtenarenzaken Sven Gatz. “Relatief gezien doen we het daarmee goed vergeleken met de federale ambtenaren, maar we mogen uiteraard niet op onze lauweren rusten”, aldus Debaets. “Er zijn nog steeds heel wat drempels die we moeten wegwerken.”


Uit nationale cijfers bleek recent dat het aantal federale ambtenaren met een handicap in 2019 zo’n 1,22% van het totale ambtenarenbestand uitmaakten, terwijl de federale overheid ernaar streeft om dat aandeel te verhogen naar 3%. Binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel telt men momenteel 35 personen met een beperking op een totaal van 1.453 ambtenaren, goed voor 2,4%.


“Dat is een duidelijke stijging tegenover de situatie in 2015, toen men ook amper op 1,2% afklokte”, weet Bianca Debaets. “De laatste jaren zijn daar dus al enkele mooie stappen rond gezet, maar we mogen uiteraard niet op onze lauweren gaan rusten. De Brusselse Regering moet inspanningen blijven leveren om drempels te blijven wegwerken, zodat personen met een handicap goed hun weg blijven vinden naar de administraties. Zo zijn regionale instellingen nu al onder meer verplicht om bij nieuwe aanwervingen, zowel statutair als contractueel, voorrang te geven aan personen met een handicap indien zij het percentage van 2% nog niet hebben bereikt. Al mag dat percentage gerust nog wat hoger liggen.”


Talent.brussels

Ook binnen talent.brussels, de gewestelijke overheidsdienst die sinds 2018 ondersteuning en expertise biedt inzake HR-oplossingen voor alle Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, werden verschillende maatregelen om de selectieprocedures te kunnen aanpassen aan personen met een beperking. “Zo zijn er speciale pc’s voor personen met concentratieproblemen, een braillebalk, een toetsenbord met grote letters, een teleloep (waarmee het contrast van op papier afgedrukte tests kan worden vergroot/veranderd) en een groot 32-inch computerscherm voorzien”, vervolgt Debaets. “Bij de toelatingsproeven krijgen kandidaten met een beperking dan ook een aangepaste test of meer tijd.”

Bovendien bleek in oktober 2020 nog uit een enquête van talent.brussels onder het personeel van de gewesten dat telewerken een positief effect heeft gehad op de combinatie van werk en arbeidsongeschiktheid. “68% van de respondenten met een handicap gaf aan dat het telewerken een positief tot zeer positief effect op hen had”, besluit Debaets. “Wellicht speelt het feit dat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen werken daar ook een zeer belangrijke rol in.”

15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page