top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Actiris ontvangt door coronacrisis 6,3% minder werkaanbiedingen

Dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op de arbeidsmarkt, was al een tijdje gekend. Uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Minister van Tewerkstelling Bernard Clerfayt blijkt nu dat de Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris tussen januari en oktober 6,3% minder jobaanbiedingen heeft binnengekregen via haar gewestelijke tegenhangers VDAB en Forem in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op die manier krijgt de groei uit de voorgaande jaren, die in 2019 zelfs nog 18% bedroeg, een knauw. Het aantal pendelaars die uit de andere gewesten in Brussel komen werken, blijft wel stabiel. Bij de uitgaande pendelaars, de Brusselaars die buiten het eigen gewest werken, is zelfs een lichte stijging merkbaar.


Bianca Debaets bekeek de resultaten samen met partijgenoot Robrecht Bothuyne, die in het Vlaams parlement de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie voorzit. Zij zijn niet verrast door deze cijfers, maar wijzen er wel op dat de situatie nauwlettend in het oog gehouden moet worden.


“De coronacrisis heeft niet alleen al voor heel wat ontslagen en gevallen van tijdelijke werkloosheid gezorgd, heel wat bedrijven hebben hun personeelsbestand ook niet verder kunnen uitbreiden door deze situatie”, analyseren Debaets en Bothuyne. “Dat zien we ook duidelijk terug in het aantal aanbiedingen dat Actiris binnenkreeg via de VDAB en Forem. De afgelopen jaren was daar vaak een mooie stijging in te merken, nu loopt de teller helaas terug. Dat is begrijpelijk gezien de omstandigheden, maar we moeten er wel voor zorgen dat deze neerwaartse trend zich niet verderzet. Het zou zonde zijn moesten de goede resultaten van de voorgaande jaren op die manier verloren zouden gaan. In 2019 ging het nog om een stijging van maar liefst 18%, hopelijk zien we die niveaus snel terug.”


Samenwerking

Voor Debaets en Bothuyne is het dan ook van cruciaal belang dat de samenwerking tussen de verschillende gewestelijke arbeidsbemiddelaars vlot blijft verlopen. “Uiteindelijk is het toch de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, zowel in Brussel als in Vlaanderen en Wallonië”, gaan Debaets en Bothuyne verder. “Uiteraard moeten we erover waken dat er voldoende arbeidskansen in het eigen gewest zijn, want het kan ook niet de bedoeling zijn dat iedereen het hele land moet doorkruisen om op het werk te geraken, maar een goede wisselwerking is wel onmisbaar. Ik denk dat die samenwerkingsakkoorden tussen Actiris, VDAB en Forem al hun vruchten hebben afgeworpen. Actiris en VDAB zullen begin 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluiten. VDAB engageert zich daarin om jaarlijks miljoenen euro’s te investeren in de samenwerking, met als doel om meer Brusselaars naar Vlaamse knelpuntvacatures toe te leiden.”


“In 2021 zou ook de uitwisseling van vacatures tussen Actiris en VDAB verder geoptimaliseerd moeten worden, liet Brussels Minister Clerfayt al weten”, stelt Debaets. “Sinds april beschikt Actiris ook over een cel Digitale Transformatie, die de centralisatie en transversaliteit van alle digitale activiteiten van Actiris moet stroomlijnen. Op die manier kunnen de medewerkers ook meer energie steken in het begeleiden van kwetsbare groepen, die niet mee in dit digitale verhaal kunnen stappen.”


“De nieuwe samenwerking zal ervoor zorgen dat gegevens over vacatures en werkzoekenden digitaal en automatisch uitgewisseld worden”, aldus Bothuyne. “VDAB voorziet ook budgetten om Brusselaars gratis opleidingen aan te bieden om zo in Vlaanderen aan de slag te kunnen. Ook NT2-opleidingen, om het Nederlands onder de knie te krijgen, worden aangeboden.”


Meer Brusselaars richting Vlaanderen en Wallonië

De inkomende pendelaars (het aantal Vlamingen en Walen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen werken) steeg in 2019 wel lichtjes ten opzichte van de voorgaande jaren, maar bleef wel onder de 50% – een drempel die sinds 2015 niet meer overschreden werd. Omgekeerd vonden dan weer wel meer werkende Brusselaars de weg naar Vlaanderen, Wallonië of het buitenland. Hun aandeel steeg in 2019 tot 17,6%.

Comments


bottom of page