top of page

Al 327.800 kilogram afval ondergronds ingezameld dit jaar, maar er moet een tandje bij gezet worden

In de eerste negen maanden van dit jaar werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al meer dan 327.000 kilogram aan afval opgehaald via ondergrondse afvalcontainers, zo blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij Minister van Leefmilieu Alain Maron. Dat is een flinke stijging in vergelijking met de ophalingscijfers uit 2019, maar toch werd er nog geen studie uitgevoerd om deze methode van afvalinzameling te veralgemenen. “Ondanks de vele groene ambities die werden opgenomen in het regeerakkoord, blijkt daar hier niet veel van in huis te komen”, reageert Debaets.


De ondergrondse afvalbollen in vastgoedcomplexen worden alsmaar vaker gebruikt. Waar er in 2018 op die manier amper 18.550 kilogram werd opgehaald, steeg dat in 2019 al tot 205.730 kilogram. In de periode van 1 januari tot 24 september van dit jaar gaat het om 327.800 kilogram, blijkt uit de cijfers van Net Brussel. Enig nadeel: organisch afval werd de afgelopen twee jaar niet meer apart ingezameld, omwille van de slechte sorteercijfers. “Nochtans heeft de Regering zich tot doel gesteld om al het organisch afval tegen 2023 verplicht te sorteren”, weet Bianca Debaets (CD&V). “Dat is een mooie doelstelling, maar dan moet de mogelijkheid daartoe wel nù al duidelijk uitgewerkt worden. Hoe sneller men daaromtrent de Brusselaars sensibiliseert, hoe sneller ze ook effectief hun gewoonten kunnen veranderen.”


‘Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken zullen vanuit de logica van de kringloopeconomie ruimtes voorbehouden worden voor de gescheiden recuperatie van afval. Dit zal in het bijzonder gebeuren door middel van ondergrondse containers’, zo staat letterlijk te lezen in het Brusselse regeerakkoord. “Ook daar verzandt men blijkbaar weer in mooie aankondigingspolitiek die nadien geen vervolg krijgt”, aldus Debaets. “Minister Maron gaf immers aan dat er nog geen onderzoek gelanceerd werd om te bekijken hoe men dit soort afvalinzameling kan gaan veralgemenen, hoewel dat zeker en vast een positief effect zou kunnen hebben op de openbare netheid.”


Ook enige vorm van structureel overleg ontbreekt volledig. “Net Brussel wordt ‘op vrijwillige basis’ gecontacteerd door particuliere en openbare ontwerpers en promotoren, maar er wordt geen systematisch contact opgenomen bij nieuwbouwprojecten”, besluit Debaets. “Dat is toch een gemiste kans. De ambities inzake afvalophaling en -verwerking in het regeerakkoord ogen allemaal mooi, maar er komt niet veel van in huis. Vooral inzake ondergrondse afvalophaling moet men toch dringend een versnelling hoger schakelen als men effectief tot resultaten wil komen.”3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page