top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Begrijpelijk dat we nu in het rood gaan, maar hoe laten we de rekeningen op termijn weer kloppen?

Deze vrijdagochtend stond de beleidsverklaring van Minister-President Rudi Vervoort voor het komende jaar op het programma in het Brussels parlement. Uiteraard eiste de coronacrisis daarbij heel wat aandacht op, maar ook de ambitie van de Brusselse Regering om te blijven investeren viel op. Volgens Bianca Debaets (CD&V) ligt er nog heel wat werk op de plank: “Ik snap dat de cijfers nu in het rood gaan, want dat was zelfs zonder gezondheidscrisis quasi onvermijdelijk, maar ik mis vooral een duidelijke visie op hoe we de rekeningen opnieuw zullen laten kloppen.”


Minister-President Vervoort verwees onmiddellijk naar de onzekere tijden die we momenteel beleven. De coronacrisis heeft iedereen verrast dit voorjaar, en het blijft koffiedik kijken of en wanneer we kunnen terugkeren naar het ‘oude normaal’. Hoe dan ook slaat de crisis een gat van ruim 1,5 miljard euro in de Brusselse begroting.


“De balansen werden vorig jaar al opgesmukt door enkele grote strategische investeringen buiten de boeken te houden”, stelt Bianca Debaets. “Maar nu is het tekort van 1,5 miljard euro er wel duidelijk. Ook volgend jaar zal het tekort wellicht in die grootorde liggen. We maken een historische gezondheidscrisis door, dus is het uiteraard wel logisch dat de cijfers in het rood gaan, maar dan nog merk ik niet veel van een globale visie die ervoor moet zorgen dat de rekeningen binnen enkele jaren opnieuw kunnen kloppen. Ik hoop dat de Brusselse Regering verschillende begrotingstrajecten kan volgen, gaande van een snelle economische heropleving tot een jarenlange recessie, maar daar is helaas geen spoor van terug te vinden in deze beleidsverklaring. En het is niet met de vage verwoordingen van de Minister van Financiën gisteren dat we in 2024 een structureel begrotingsevenwicht zullen bekomen.”


Op economisch vlak zijn er nog enkele lacunes in de tekst, meent Debaets. “Ik lees geen woord over de ontwikkeling van 5G, terwijl dat net een noodzakelijk instrument vormt om de Brusselse economie performanter te maken. En welke duidelijke keuzes gaat de Regering maken om de economie meer crisisbestendig te maken? Ook daar krijgen we helaas geen antwoord op.”


Vier prioriteiten, maar wat met andere belangrijke werven?

In de beleidsverklaring werden met huisvesting, klimaat, mobiliteit en economie-werk de vier grote prioriteiten van de Brusselse Regering herhaald. “Daar valt zeker iets voor te zeggen, want we hebben maatregelen nodig om bijvoorbeeld de energiearmoede aan te pakken, de wachtlijsten voor sociale huisvesting terug te dringen of om middenklassegezinnen aan te trekken of te behouden”, vervolgt Debaets. “Maar voor dat laatste aspect heb ik nog geen concrete acties gehoord. Nochtans zal die middenklasse toch ook een belangrijke rol spelen in de heropleving van ons Gewest.”


“Maar ik hoop tegelijkertijd ook dat de Regering verder kijkt dan alleen maar de prioriteiten en concrete acties die in deze beleidsverklaring verkondigd werden”, aldus Debaets. “Ook andere belangrijke werven, zoals veiligheid en openbare netheid, mogen niet uit het oog verloren worden. Over de exacte gewestelijke visie omtrent bijvoorbeeld een kader voor prostitutie of het drugsbeleid, blijft het nog steeds onduidelijk.”

Debaets is wel verheugd dat de middelen voor het gelijkekansenbeleid gevoelig opgekrikt worden. “Voor 2021 worden 50% meer middelen vrijgemaakt, een beslissing die ik alleen maar kan toejuichen”, besluit Debaets.

Comments


bottom of page