top of page

Bescherm studenten die niet op hun kot terechtkunnen tegen onnodige vaste kosten

Nu het hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar code rood overgeschakeld is, dreigen heel wat studenten hun kot niet langer nodig te hebben. Ook tijdens de eerste coronagolf waren er zo heel wat kotstudenten die opnieuw huiswaarts trokken, maar de maandelijkse facturen voor de vaste kosten bleven in vele gevallen wel nog steeds binnenlopen. Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) diende, samen met cdH, een voorstel van resolutie in om hen die niet-gemaakte kosten makkelijker te kunnen laten recupereren. “Nu we overal opnieuw richting code rood gaan voor het hoger onderwijs, is het belangrijk om onze studenten meteen te kunnen beschermen”, klinkt het bij de ondertekenaars.


Maar liefst vijf universiteiten, twaalf hogescholen en acht kunstscholen zijn gevestigd of hebben een campus op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een totaal van ruim 100.000 ingeschreven binnen- en buitenlandse studenten. Maar eerder dit jaar zorgde de coronacrisis ervoor dat ook het hoger onderwijs de deuren sloot, waardoor studenten hun kot niet langer nodig hadden.

“Tijdens die eerste golf riep Staatssecretaris van Huisvesting Nawal Ben Hamou de verhuurders en onderwijsinstellingen reeds op om zich flexibel te tonen bij het opzeggen van studentenhuurovereenkomsten”, stelt Bianca Debaets.


“De huurgelden werden vaak wel opgeschort, maar studenten konden minder makkelijk onder de vaste kosten voor bijvoorbeeld het verbruik van water en elektriciteit uitkomen. De Brusselse Huisvestingscode voorziet enkel een erg omslachtige en aanslepende procedure om die niet-gemaakte kosten te annuleren. Met deze resolutie roepen CD&V en cdH de Brusselse Regering op om die procedures voor studenten te vereenvoudigen. We moeten onze reputatie als grootste studentenstad van het land koesteren en ervoor zorgen dat onze studenten niet onnodig met zware lasten opgezadeld worden. Ook mijn Vlaamse CD&V-collega’s hebben zich daar al voor ingezet. Nu zowat alle hogeronderwijsinstellingen opnieuw overschakelen op code rood en van afstandsonderwijs de norm maken, willen we meteen een antwoord bieden op deze veranderde context.”


Betere monitoring

Volgens Debaets is een samenwerking tussen alle betrokken actoren onmisbaar in het bredere kader van het beschermen van kwetsbare studenten. “Er zijn verschillende types contracten bij kotverhuur, dus moet er ook gewerkt worden aan een betere bekendmaking daaromtrent, in overleg met de betrokken actoren, huurders- en verhuurdersorganisaties en instellingen van het hoger onderwijs”, aldus Debaets. “En daarnaast is het ook belangrijk dat er contact opgenomen wordt met de Vlaamse en Franse Gemeenschap zodat de sociale studentenvoorzieningen versterkt kunnen worden voor die studenten die omwille van de coronacrisis uit het hoger onderwijs dreigen te vallen.”

Een globale monitoring van de totale studentenhuisvestingsmarkt ontbreekt voorlopig nog in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Ook daar moet dringend een mouw aan gepast worden”, besluit Debaets. “Pas als we een goed en gedetailleerd beeld van de hele situatie hebben, kunnen we deze problematiek op een efficiënte manier opvolgen.”

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page