top of page

Bianca Debaets (CD&V) tekent zaterdag present bij protest in Neder-Over-Heembeek

9 op 10 Heembekenaars is tegen traject van nieuwe tramlijn

De helft van de Heembekenaars geeft een score van 3 op 10 (of lager) aan het bestuur van Stad Brussel, zo blijkt uit de resultaten van een enquête die gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) organiseerde in de deelgemeente van de hoofdstad en die massaal werd ingevuld. “Het is hoog tijd dat Stad Brussel eindelijk eens rekening gaat houden met de ontevredenheid die heerst in sommige delen van onze stad, in plaats van zich altijd blind te staren op dezelfde plekken”, stelt Debaets. “Maar liefst 9 op de 10 inwoners is tegen het tracé van de nieuwe tramlijn, dat zegt toch al genoeg?”


Neder-Over-Heembeek lijkt de afgelopen jaren een totaal vergeten wijk te worden in Brussel, dat gevoel kwam duidelijk tot uiting in de enquête die werd ingevuld door de Heembekenaars. Zij hebben het gevoel dat ze totaal geen inspraak krijgen in en dat er vanuit het stadsbestuur ook veel te weinig naar hen toe wordt gecommuniceerd. “Recent verdween zonder enig overleg de laatste bank – en dus ook de laatste bankautomaat – uit het Heembeekse straatbeeld”, licht Debaets toe. “De Heembekenaars moesten maar gewoon hun plan trekken. Dat vind ik hallucinant en onaanvaardbaar. Als stadsbestuur moet je luisteren naar àlle inwoners, dan mag je bepaalde buurten niet zomaar links laten liggen.”

Ook aan het veiligheidsgevoel schort heel wat in Neder-over-Heembeek. “Slechts 4 op de 10 inwoners is tevreden over de veiligheid en verkeersveiligheid in hun buurt”, vervolgt Debaets. “Drugshandel, agressie en vandalisme steken regelmatig de kop op, maar ook de overdreven snelheid van roekeloze chauffeurs zorgt voor heel wat bezorgdheid. Het gebrek aan blauw op straat hangt daarmee samen, want bijna 9 op de 10 respondenten gaf aan dat ze de wijkagent niet kennen en bijna 8 op 10 kwam nog nooit een fietsbrigade tegen op straat. Qua netheid zorgen sluikstorten, zwerfvuil en hondenuitwerpselen dan weer voor de meeste frustraties.”


Tram door Frans Vekemansstraat

De grootste ergernis van de Heembekenaars wordt echter gevormd door de fel gecontesteerde nieuwe tramlijn, die vanaf 2023 aangelegd moet worden en Neder-Over-Heembeek met het centrum van Brussel zal verbinden. Maar liefst 9 op de 10 Heembekenaars is tegen het huidige tracé. “Men blijft koppig vasthouden aan een traject dat door de smalle Frans Vekemansstraat zou lopen, in plaats van via de bredere Oorlogskruisenlaan”, duidt Debaets. “Op die manier zal er echter heel wat hinder optreden voor de oude huizen en de handelszaken aan de Vekemansstraat, waarbij er bovendien ook 74 parkeerplaatsen zouden verdwijnen. En dat terwijl 7 op de 10 inwoners nu al ontevreden zijn over het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de wijk. Het lijkt wel alsof men er een spelletje van maakt om de Heembekenaars zoveel mogelijk te dwarsbomen. Op zich is de komst van die nieuwe tramlijn een goede zaak, het uitbreiden van het openbaar vervoer is uiteraard positief, maar het tracé ervan is onbegrijpelijk.”

Morgen, zaterdag 19 juni, wordt op het Peter Benoîtplein in Neder-Over-Heembeek een protestdemonstratie gepland omtrent die nieuwe tramlijn. Ook Debaets zal daarbij present tekenen. “Deze enquête heeft duidelijk aangetoond dat de buurtbewoners het niet langer pikken dat er over hen heen gelopen wordt door het stadsbestuur”, besluit het gemeenteraadslid. “Ze hebben overschot van gelijk: het is hoog tijd dat er rekening gehouden wordt met hun ontevredenheid. Ik zal me dan ook blijven inzetten om hen te steunen in die strijd.”

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page