top of page

Brussel slachtoffer van lage vaccinatiegraad: MR en CD&V vragen Brusselse Regering om uitleg

Deze ochtend kondigde Brussels Minister-President Rudi Vervoort aan dat er tijdens het Overlegcomité van vandaag geen versoepelingen op tafel zouden liggen voor de hoofdstad. De hoofdoorzaak van die beslissing ligt in de lage vaccinatiegraad waarmee het Brussels Gewest te kampen heeft.


Naar aanleiding van die verklaringen hebben MR en CD&V een brief gestuurd naar de Voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane, met de vraag om de Commissie Gezondheid, die voorzien is voor vrijdag 27 augustus, te vervroegen. Zij willen immers niet enkel uitleg van Collegelid bevoegd voor Gezondheid Alain Maron, maar ook van Minister-President Rudi Vervoort en Staatssecretaris bevoegd voor Economie Barbara Trachte.


Voor de Franstalige liberalen en de christendemocraten vallen de gevolgen van het gefaalde vaccinatiebeleid immers veel breder uit dan enkel de bevoegdheid Gezondheid, aangezien ook de Brusselse economie en de horeca- en evenementensector zwaar getroffen worden. Ook de Brusselse jongeren, die in tegenstelling tot Vlaamse en Waalse leerlingen en studenten hun mondmasker zullen moeten aanhouden tijdens de lesuren, zijn hiervan de dupe.


“We hebben geen uitleg meer nodig, nu moet er vooral verantwoordelijkheid opgenomen worden in het licht van dit fiasco”, is Brussels MR-voorzitter David Leisterh duidelijk. “Na maandenlange excuses en smoesjes moeten we nu de realiteit onder ogen zien en erkennen dat het vaccinatiebeleid van Collegelid Alain Maron gefaald is. Terwijl andere grootsteden erin geslaagd zijn om hun achterstand in te halen, blijft de vaccinatiegraad in Brussel aan een slakkentempo van amper 3,5% toegediende eerste dosissen groeien. Deze situatie roept grote vraagtekens op omtrent de capaciteiten van Collegelid Maron. Bovendien kondigt Minister-President Vervoort plots aan dat er een Brusselse coronapas komt, zonder overleg met de meerderheid en zonder debat in het Parlement. De verwarring is compleet.”


Bianca Debaets, fractievoorzitter voor CD&V in het Brussels Parlement, sluit zich aan bij haar Franstalige collega. “De Brusselse Regering heeft te lang getalmd en te veel zaken laten betijen toen het een coherent en efficiënt vaccinatiebeleid moest uitwerken, en dus draagt men nu een loodzware verantwoordelijkheid wat betreft de zorgwekkende situatie waarin we momenteel verkeren”, aldus Debaets. “Het is nu noodzaak om, naast het verder intensifiëren van de vaccinatiecampagne in bepaalde wijken, ook grondige controles en opvolgingen uit te voeren bij Brusselaars die terugkeren uit rode zones. Het is hoog tijd om de samenwerkingsprotocollen tussen de GGC, de politiezones en de gemeenten te herbekijken zodat we, net als in Vlaanderen en Wallonië, correcte en regelmatige controles kunnen uitvoeren op het naleven van de quarantaineperiodes. Enkel op die manier zullen we een nieuwe uitbraak van het virus kunnen tegengaan. Het is betreurenswaardig om te moeten vaststellen dat de Minister-President nu pas over die piste begint na te denken, terwijl de Regering al geruime tijd op de hoogte was van deze noodzaak.”


MR en CD&V wijzen er ook op dat de Bijzondere Covidcommissie, die tot doel had om lessen te trekken uit de eerste golf begin vorig jaar, al had gewezen op een gebrek aan informatie en directe toegang tot de bevolking voor wat betreft het overbrengen van sensibiliserende en preventieve boodschappen.

“De geschiedenis herhaalt zich”, besluit Leisterh. “Het Brusselse vaccinatiebeleid stokt al maandenlang ten gevolge van een gebrek aan informatie en het feit dat Collegelid Maron weigert om een koerswijziging door te voeren. Zelfs indien er nieuwe maatregelen aangekondigd zouden worden voor eind augustus, is het kwaad reeds geschied.”

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page