top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brussels Gewest blijft maar putten graven, zonder visie op de relance

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement boog zich vandaag onder meer over de begroting voor 2021, maar de Regering zal daarbij niet kunnen rekenen op de steun van parlementslid Bianca Debaets (CD&V). Net als heel wat andere oppositieleden zet zij flink wat vraagtekens bij de voorgestelde begroting. “Het Brussels Gewest blijft maar putten graven en stevent af op een schuld van meer dan 10 miljard euro tegen het einde van de legislatuur, maar nergens is ook maar enig spoor terug te vinden van een duidelijke visie op hoe we die tekorten opnieuw zullen wegwerken”, klinkt het streng.


De diepe wonden die de coronacrisis reeds sloeg, vertaalden zich ook naar de Brusselse begroting, die met bloedrode inkt geschreven werd. “Dat het Gewest alle zeilen heeft bijgezet om steun te kunnen geven aan al diegenen die getroffen werden door deze crisis, is lovenswaardig”, opent Bianca Debaets. “De manier waarop dat gebeurde en de logica erachter, daar kunnen echter wel enkele vraagtekens bij geplaatst worden. Voor sommige premies en steunmaatregelen waren de andere gewesten al bezig met de uitbetaling terwijl men hier nog aan het discussiëren was over de modaliteiten. Daar is erg veel kostbare tijd verloren gegaan.”


Bovendien werden er heel wat verschillende premies uitgedeeld zonder na te denken over een achterliggende visie op hoe dat geld dan structureel zou moeten helpen om deze crisis door te komen”, vervolgt Debaets. “Als je met een lekke boot zit, investeer je beter in gereedschap om het lek te dichten dan in talloze emmers om het water te blijven wegscheppen.”


Coronaproof

Nog volgens Debaets toont deze begroting op geen enkele manier hoe Brussel zal omgaan met ‘het nieuwe normaal’. “We zullen onszelf op meerdere manier moeten heruitvinden om hier doorheen te komen, maar de relancestrategie schiet schromelijk tekort. In Vlaanderen gaat 10% van het totaalbudget naar de relance, in Brussel is dat amper 2%. Digitalisering, toch wel een erg belangrijk aspect van de relancestrategie en het omgaan met ‘het nieuwe normaal’ krijgt in Vlaanderen een portefeuille die op zich al bijna zeven keer groter is dan het volledige Brusselse relancebudget. We hebben in onze hoofdstad vorige week al naast het nieuwe Europees Cybersecuritycentrum gegrepen, en we zullen nog op heel wat andere vlakken gepasseerd zullen worden. De Brusselse Regering is al sinds het begin van deze crisis bezig met oppervlakkig oplapwerk, zonder structurele visie of zelfs zonder ook maar enig overleg met het middenveld.”


Debaets ging ook in op enkele specifieke beleidsdomeinen. “Brussel ligt er steeds vuiler bij, maar op vlak van openbare netheid blijft het windstil rond heel wat belangrijke projecten”, aldus Debaets. “Idem voor de aangekondigde Staten-Generaal, die eindelijk de ingewikkelde structuur van ons Gewest onder de loep zou moeten nemen en voor meer afstemming zou moeten zorgen. Daar wordt 435.000 euro voor uitgetrokken, maar we hebben nog altijd geen flauw idee van hoe die Staten-Generaal nu net georganiseerd zal worden. En bovendien lijkt die Staten-Generaal zijn doel helemaal te zullen voorbijschieten, want nog nooit was de onderlinge kakofonie zo groot als tijdens de coronacrisis. Elke gemeente had wel zo’n eigen regeltjes en premies, of verschillende groene nummers voor senioren in nood. Op vlak van preventie en veiligheid zien we wel dat er belangrijke middelen worden vrijgemaakt, maar daar blijven we wel geconfronteerd worden met de onwil van verschillende gemeenten en politiezones om zich aan te sluiten bij het gewestelijk videobeveiligingsplatform.”


Stadstol

Vanaf 1 januari geldt de algemene zone 30 in heel het Brussels Gewest, maar over de nodige aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur wordt niets gezegd. “Ik lees niets over hoe we die nieuwe regel gaan handhaven en welke middelen daarvoor ingezet zullen worden”, aldus Debaets, die tijdens de vorige legislatuur als Staatssecretaris bevoegd was voor Verkeersveiligheid. “Nochtans zouden we op dat vlak duidelijk meer op trajectcontroles kunnen of moeten inzetten. Over het wegwerken van de zogeheten zwarte zones, waar veel verkeersongelukken gebeuren, wordt eveneens nergens gesproken. Idem voor de nu al zo gewraakte stadstol. De Regering blijft daar maar aan vasthouden terwijl het hele dossier met haken en ogen aan elkaar hangt, terwijl zelfs de Brusselse PS-voorzitter zich al tégen een dergelijke stadstol heeft uitgesproken.”

Tot slot is er in heel deze begroting ook niets terug te vinden over de manier waarop we de middenklasse – die toch mee de motor moet vormen van de Brusselse relance – zullen aantrekken of in ons Gewest zullen houden”, besluit Debaets. “En dat terwijl er nog steeds heel wat Brusselaars het Gewest blijven ontvluchten om naar de Rand te verhuizen. Dat alles samen zorgt toch voor een érg teleurstellende begroting.”

Commentaires


bottom of page