top of page

Brussels Gewest blijkt heuse draaischijf te zijn van wapenhandel: aantal dossiers bij parket stijgt

Er circuleren te veel illegale vuurwapens in het Brussels Gewest, met als een van de gevolgen de herhaaldelijke schietpartijen die de hoofdstad opschrikken. Dat is de hoofdboodschap uit het antwoord van Brussels Minister-President Rudi Vervoort op een vraag van parlementslid Bianca Debaets (cd&v). Cijfers van het Parket tonen aan dat er in Brussel heel wat import, export en transit van wapens plaatsvindt. In 2020 ging het bijvoorbeeld om 48 behandelde dossiers, goed voor 23% van het totale Belgische cijfers en een erg duidelijke stijging in vergelijking met 2015 (+336%). Daarnaast werden er ook 679 gewapende overvallen gepleegd in 2020. “Wat dat betreft zitten we wel met een daling van 16% ten opzichte van 2019 en zelfs 35% ten opzichte van 2015, maar dat hoge cijfer blijft toch nog steeds erg zorgwekkend en alarmerend voor de Brusselaar”, meent Debaets.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt amper een tiental particulieren die over een wapendrachtvergunning beschikken, zoals die wordt afgeleverd door de Hoge Ambtenaar van het Gewest. Het gaat daarbij voornamelijk om leden van de veiligheidsdiensten van Europese instellingen en de NAVO. Maar daarnaast circuleren er ook heel wat illegale wapens in de hoofdstad, getuige de 345 inbreuken voor verboden wapenbezit die door de politie werden vastgesteld in 2020. Daarbovenop komen nog eens 53 gevallen van illegale wapendracht of -transport.


“Dat zijn onthutsende cijfers, die ook vertaald worden in een hoog aantal schietpartijen in onze straten”, duidt Debaets. “Volgens de meest recente cijfers die de Minister-President kon voorleggen, werden er 169 schietpartijen vastgesteld in 2020 en klokte men tijdens het eerste semester van 2021 af op 82 schietpartijen. Er mag dan wel geen sprake zijn van een significante stijging tijdens de afgelopen jaren, maar de cijfers gaan duidelijk ook niet naar beneden.”


5.000 Brusselse wapens vernietigd

In 2018 konden particuliere wapenbezitters in België rekenen op een amnestieperiode van negen maanden om hun illegale wapens in te leveren, waarna die vernietigd werden. In heel het land werden zo 12.000 wapens ingezameld, waarvan 5.000 alleen al in het Brussels Gewest.

“Die cijfers bewijzen helaas dat de wapentrafiek in onze hoofdstad op hoge toeren blijft draaien”, stelt Debaets. “Dat is ontoelaatbaar als we denken aan de veiligheid van onze medeburgers, aangezien het niet ondenkbaar is dat er bij die schietpartijen ook onschuldige bijstanders geraakt worden. Om de Brusselaars – van jong tot oud – te kunnen beschermen, moeten we absoluut de strijd tegen dit fenomeen opvoeren. Het gaat hier om een brede problematiek van kleine en grote criminaliteit, met raakpunten met de drugs- en prostitutieproblematieken. We mogen niet tevreden zijn met louter een status-quo op vlak van statistieken, we moeten deze cijfers drastisch naar beneden krijgen opdat Brussel niet langer een draaischijf in de wapenhandel zou zijn!”
3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page