top of page

Brussels Gewest telt alsmaar minder inschrijvingen in Nederlandstalige zorgopleidingen

Tijdens het academiejaar 2019-2020 waren er in totaal 4.008 leerlingen en studenten die een Nederlandstalige zorgopleiding volgden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zo blijkt uit cijfers die VGC-raadslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij bevoegd Collegelid Sven Gatz. In vergelijking met het academiejaar 2018-2019 gaat het om een lichte stijging, maar op langere termijn is er wel een dalende trend merkbaar. “De coronacrisis heeft ons hardhandig met de neus op de feiten gedrukt en ervoor gezorgd dat we de zorgsector meer naar waarde zijn gaan schatten, hopelijk vertaalt zich dat de komende academiejaren ook in de inschrijvingscijfers”, stelt Debaets.


De cijfers voor 2019-2020 zijn nog niet helemaal definitief, maar volgen wel de algemene dalende trend van de afgelopen jaren. Tijdens het academiejaar 2015-2016 werden er nog 4.329 inschrijvingen geteld in de Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs, een aantal dat in de voorlopige cijfers van 2019-2020 gezakt is naar 4.008. Dat ligt wel nog een beetje hoger dan in 2018-2019, toen er 3.942 inschrijvingen werden geregistreerd.

“Dat de zorgsector op het nodige personeel moet kunnen rekenen, is vanaf het begin van de coronacrisis al erg duidelijk geworden”, duidt Debaets. “De zorgopleidingen vormen een eerste stap in die ketting, dus moeten we er ook voor zorgen dat voldoende studenten aangetrokken worden tot een dergelijke opleiding. Net daarom is deze dalende trend ook zo gevaarlijk. Hopelijk volgen er snel inspanningen om deze trend om te keren, al blijft het ook wel afwachten welk effect de coronacrisis zal hebben op de definitieve inschrijvingscijfers van dit schooljaar. Uit het antwoord van Collegelid Gatz blijkt echter dat er voorlopig geen gesprekken aan de gang zijn met de Vlaamse Ministers van Welzijn en Onderwijs om dit dossier te monitoren, dat is toch jammer.”


Amper ‘Brusselse’ studenten

Binnen de VGC worden de zorgberoepen gepromoot vanuit het Huis voor Gezondheid, dat onder meer met het project ‘Zorg om Talent’ voldoende en competente Nederlandskundige zorgverleners in de Brusselse zorg wil aantrekken. “Maar gevraagd naar een bredere gewestelijke samenwerking met bijvoorbeeld de Minister van Werk om een carrière in de zorg te promoten onder Brusselse werkzoekenden, stelde Collegelid Gatz dat daar geen besprekingen rond plaatsvinden”, aldus Debaets. “Ook daar missen we dus een kans om wat meer transversaal te werk te gaan en het Nederlandstalige zorgopleidingsaanbod alle mogelijke kansen op groei te bieden.”


Nog opvallend: Debaets vroeg ook na welk aandeel van de studenten in Nederlandstalige zorgopleidingen in Brussel effectief in het Gewest wonen. Daaruit bleek dat voor het academiejaar 2019-2020 zo’n 15,9% van het totale aantal studenten in het Brussels Gewest gedomicilieerd was. Dat cijfer vertoont de afgelopen jaren wel een stijging, want in 2015-2016 ging het nog om 11,6%.

21 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page