top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brussels Parlement wil langeafstandstransporten van levende dieren halt toeroepen

De Brusselse Regering moet pleiten voor veel strengere Europese normen om het structurele lijden van dieren die naar de slachthuizen gebracht worden te beperken, dat is wat de leden van de commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement besloten hebben nadat het voorstel van resolutie van Victoria Austraet (onafhankelijke) en Bianca Debaets (cd&v) unaniem werd goedgekeurd. Ook parlementsleden Ariane de Lobkowicz (DéFI), Ingrid Parmentier (Ecolo), Lotte Stoops (Groen), Hilde Sabbe (one.brussels-Vooruit), Carla Dejonghe (Open Vld), Aurélie Czekalski (MR), Isabelle Emmery (PS) en Cieltje Van Achter (N-VA) gaven aan dat ze de tekst mee wilden ondertekenen.


Een gebrek aan voedsel en water, koeien die opeengestapeld worden in veewagens, vrachtwagens die dagenlang geblokkeerd staan aan grensovergangen, schepen die kapseizen met tienduizenden schapen aan boord … De afgelopen jaren bleek meermaals dat de omstandigheden waarin dierentransporten over lange afstand plaatsvinden vaak onmenselijk zijn.


Om aan die wantoestanden een mouw te passen, dienden Brussels parlementsleden Victoria Austraet (onafhankelijke) en Bianca Debaets (cd&v) een voorstel van resolutie in, die uiteindelijk nog door verschillende andere partijen uit meerderheid en oppositie ondertekend werd.


De resolutie, die nog geamendeerd werd alvorens de commissie de tekst unaniem goedkeurde, formuleert drie verzoeken richting de Brusselse Regering. Zo moet dierentransport beperkt worden tot maximaal 8 uur, moet er een strategie komen die het transport van levende dieren vervangt door het transport van kadavers en moet er een verbod komen op het transport van dieren richting landen die niet dezelfde dierenwelzijnsnormen hanteren als de Europese Unie.


Nieuwe Europese wetgeving

Eens de tekst goedgekeurd wordt tijdens de plenaire vergadering van het Parlement, moet de Brusselse Regering bij de Europese Raad pleiten om deze drie maatregelen in voege te brengen. Dat past perfect in de timing van de Europese Commissie, die in 2020 had aangekondigd werk te willen maken van een revisie van de wetgeving rond dierentransport. Die nieuwe versie wordt verwacht in 2023, waardoor het nu dus het ideale moment is voor de lidstaten om hun vooropgestelde maatregelen en ambities kenbaar te maken.


Victoria Austraet, die aan de basis lag van de tekst, is verheugd dat de commissie Leefmilieu zich voltallig achter de resolutie schaarde. “We doen dieren die voor consumptie bestemd zijn nog altijd heel wat leed aan, maar vooral het transport is vaak afschuwelijk”, aldus Austraet. “Zeker wanneer het over langeafstandstransport gaat. Elk jaar worden er binnen de EU zo’n 1,6 miljard dieren vervoerd onder vaak afgrijselijke omstandigheden. Sommige dieren zijn wel tot bijna twintig uur lang onderweg in een vrachtwagen op weg naar het slachthuis.”


“Dieren zijn, net als wij, levende en gevoelige wezens”, duidt medeondertekenaar Bianca Debaets. “Daarom is het ook onze taak om hen zo goed mogelijk te behandelen, ook tijdens de voor hen erg problematische transporten die onder stressvolle omstandigheden in erg kleine ruimtes plaatsvinden. Die stress moeten we terugdringen, desnoods door het transport op zich zelfs te verbieden indien het dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden. Toen het verbod op onverdoofd slachten enkele weken terug werd weggestemd, verklaarden verschillende parlementsleden dat ze zich wilden inzetten voor het dierenwelzijn gedurende het hele leven van het dier, en niet enkel gedurende de laatste paar minuten. Deze tekst geeft hen de kans om mee een verschil te maken, door duidelijk te maken dat ze zich effectief achter het algemene dierenwelzijn scharen. In de commissie was het enthousiasme alvast groot, ik hoop dat dat ook geldt voor de plenaire vergadering.”
Comments


bottom of page