top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brusselse overheidsdiensten stellen te weinig personen met handicap tewerk

(belga)


In Brussel haalt slechts een van alle overheidsinstellingen de vooropgestelde norm waarbij personen met een handicap minstens twee procent van het personeelsbestand vertegenwoordigen. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) verkreeg van Brussels minister Sven Gatz.


De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is de enige gewestinstelling die voldoet aan de norm. Er werken dertig gehandicapte personeelsleden op een totaal van 1.481 personeelsleden, wat neerkomt op 2,03 procent. Urban.brussels haalt de norm net niet met 1.96 procent, terwijl de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris (1,63 procent) nog in de buurt komen.


Trage evolutie


Andere instellingen als Leefmilieu Brussel (0,33 procent), hub.brussels (0,39 procent) of Netheid Brussel (0,4 procent) blijven ruim onder het streefcijfer.


De gewestelijke rekruteringsdienst talent.brussels stelt vast dat de vertegenwoordiging van personen met een handicap in de gewestinstellingen traag evolueert, nochtans is de integratie van mensen met een handicap een van de vijf prioritaire diversiteitsdoelstellingen van de Brusselse regering.


Alarmbellen


“Het Brusselse streefcijfer van twee procent ligt al lager dan het federale streefcijfer van drie procent, maar zelfs die lagere grens wordt quasi nergens gehaald. Ik hoop van harte dat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) alarmbellen aangrijpt om een tandje bij te zetten”, stelt parlementslid Debaets.


Er bestaan geen sancties voor gewestinstellingen die het streefcijfer van twee procent niet halen. Al is het wel zo dat de overheidsinstellingen alleen in aanmerking komen voor de integratiepremies van de dienst PHARE als ze de vooropgestelde norm halen.Comentários


bottom of page