top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Brusselse Regering vindt electorale spelletjes belangrijker dan onnodig dierenleed

Nu Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt eindelijk een tekst rond een verbod op onverdoofd slachten op tafel heeft gelegd, ligt de Brusselse Regering opnieuw dwars door het initiatief richting het Parlement te sturen. Onbegrijpelijk, zo vindt ook Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V): “Waarop wacht deze Regering om het dierenwelzijn in ons Gewest eindelijk serieus te nemen? Vlaanderen en Wallonië hebben al lang werk gemaakt van een verbod op onverdoofd slachten, maar hier blijft men gewoon electorale spelletjes spelen. Welke meerderheidspartij gaat hier het initiatief rond durven nemen? Ik zie niet meteen een partij die hier de nodige politieke moed voor zal hebben, dus sluit ik mij alvast graag aan bij de tekst die N-VA hieromtrent indient.”


Tijdens de vorige legislatuur was Debaets zelf als Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn. “Jarenlang heb ik geprobeerd om een verbod op onverdoofd slachten op de regeringstafel te leggen, maar telkens opnieuw botste dat op weerstand vanuit de hoek van de PS”, legt Debaets uit. “Op die manier zijn we vijf jaar lang ter plaatse blijven trappelen, terwijl er elk jaar nog steeds heel veel dieren onder verschrikkelijke omstandigheden geslacht werden. Dankzij de recente arresten van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof heeft de Brusselse Regering nu geen excuses meer om een dergelijke verbod nog te blijven blokkeren. Maar toch zien we dat men vanuit de Regering en de meerderheidspartijen alweer volop op de rem gaat staan. Om compleet moedeloos van te worden.”

Vlaams en Waals voorbeeld

Sinds de uitspraken van het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof heeft Minister Bernard Clerfayt zijn intenties om een Brussels verbod op onverdoofd slachten in te voeren al enkele keren herhaald. Hij wees daarbij op het feit dat de twee andere Franstalige meerderheidspartijen, PS en Ecolo, een soortgelijk verbod reeds goedkeurden op Waals niveau. “Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn dat beide partijen zich ook in Brussel achter dit verbod scharen”, aldus Debaets. “Ik lees nu zelfs dat Ecolo tegen een verbod is omwille van de economische gevolgen ervan, want dan zouden er wel eens mensen hun job kunnen verliezen in het slachthuis in Anderlecht. Maar als de auto verbannen wordt uit Brussel en de komst van 5G langs alle kanten tegengehouden wordt, horen we hen daar weer niet over. En ook aan Nederlandstalige kant houdt one.brussels-Vooruit er een schizofrene positie op na, want zij steunden het voorstel van Minister Clerfayt blijkbaar wel terwijl Fouad Ahidar twee dagen eerder nog had aangekondigd ‘liever vegetariër te worden dan een dergelijk verbod te zullen goedkeuren.’ We mogen niet langer toestaan dat electorale spelletjes de bovenhand krijgen op dierenwelzijn. Het is hoog tijd dat deze farce ten einde komt!”

Comments


bottom of page