top of page
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief

Cd&v Brussel lanceert voetgangersplan met tien prioriteiten

Met een ambitieus plan met tien prioriteiten voor voetgangers, eist cd&v Brussel meer respect voor voetgangers in Brussel. Hoewel de Brusselaars zich het vaakst te voet verplaatsen, worden de bezorgdheden van de voetganger al te vaak uit het oog verloren. Het actieplan omvat tien prioriteiten, waaronder bredere voetpaden, maatregelen tegen deelsteps, en nieuwe voetgangerszones in heel het gewest.

Of je je nu het liefst verplaatst met de fiets, het openbaar vervoer of de auto, iedereen is op een bepaald moment voetganger. 36% van de Brusselaars geeft aan zich het vaakst te voet te verplaatsen. Daarmee staat de voetganger helemaal bovenaan. Een goed mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit de voetganger. Helaas blijkt uit de investeringen in mobiliteit al te vaak het tegenovergestelde.


Hoewel de meeste verplaatsingen in Brussel te voet gebeuren, is de voetganger vaak niet goed bedeeld in de publieke ruimte. Voetpaden zijn in slechte staat en te smal, oversteekplaatsen zijn vaak onveilig door automobilisten en fietsers die geen voorrang verlenen, en de verlichting laat ’s nachts de wensen over.

Cd&v Brussel ging de voorbije maanden in gesprek met voetgangers en voetgangersorganisaties. Daaruit is een ambitieus actieplan voortgekomen. De voorgestelde maatregelen en investeringen moeten leiden tot een verhoogde voetgangersveiligheid en een betere basisinfrastructuur voor wie zich te voet verplaatst.


Zo wil cd&v Brussel dat elk voetpad in Brussel minimaal twee meter moet zijn, en vrijgemaakt van obstakels, vuilniszakken en rommel. Ook deelsteps horen er niet op thuis, en daarom pleit de partij om foutgeplaatste deelsteps in beslag te nemen en overtreders fors te beboeten. Ook is het dringend tijd om het aantal voetgangerszones in Brussel fors uit te breiden.


Daarom pleit cd&v Brussel ervoor om van de Brabantstraat een voetgangerszone te maken tijdens de winkeluren, en om de Picardstraat aan Tour & Taxis en de Louizalaan om te vormen tot voetgangersboulevards, met bredere voetpaden waar het aangenaam is om te wandelen.

Het voetgangersplan valt samen te vatten onder tien speerpunten:

  • Renovatietraject voor trottoirs te vernieuwen en te verbreden

  • Oversteekplaatsen moeten veiliger worden

  • Voetpaden zijn geen restruimte voor parkeermeters, laadpalen, enz.

  • Beboet en verwijder systematisch hinderlijke voorwerpen zoals slingersteps

  • Verhoog de pakkans bij verkeersovertredingen tegen voetgangers

  • Dwing respect af in zones waar fietsers, steps en voetgangers de ruimte met elkaar delen

  • Bouw het voetgangersnetwerk verder uit en investeer in nieuwe voetgangersboulevards en -zondes

  • Verhoogde haltes en liften moeten de toegankelijkheid verbeteren van het openbaar vervoer

  • Slimme verkeerslichten met sneller en langer groen voor voetgangers

  • Investeer in kwalitatievere publieke ruimte met meer verlichting, vuilbakken, groene bladerdekken en zitbanken

“De huidige voetpaden werden nog te vaak aangelegd vanuit het oogpunt van de mobiele burger, die vlot rond obstakels slalomt. Met dit voetpadenplan hopen we ook de ruimte te geven aan minder mobiele ouderen, ouders met buggy’s en rolstoelgebruikers, die evengoed het recht hebben zich vlot in hun stad te kunnen verplaatsen.”


Het volledige plan kan u hier terugvinden: https://www.cdenv.brussels/voetgangersplan

Comments


bottom of page