top of page

CD&V en cdH vragen doventolken in Brussels Parlement: “Logische stap richting inclusieve samenleving

Doventolken en/of een ondertitelingssysteem voor slechthorenden die de plenaire vergaderingen van het Brussels Parlement willen volgen, dat is wat Bianca Debaets (CD&V) gisteren met steun van haar cdH-collega Céline Fremault op tafel legde tijdens de vergadering van het Uitgebreid Bureau met de fractievoorzitters. “In zowat alle andere assemblees van ons land wordt er reeds gebarentaal of ondertiteling voorzien tijdens de actualiteitsvragen”, weet Debaets. “Als Brussels Parlement moeten we die goede voorbeelden volgen, zodat ook doven en slechthorenden betrokken kunnen worden bij de parlementaire werkzaamheden.”


Bianca Debaets, tijdens de vorige legislatuur als Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, schreef brieven naar Brussels parlementsvoorzitter Rachid Madrane en VGC-Raadsvoorzitter Fouad Ahidar om de piste van doventolken en/of een ondertitelingssysteem op tafel te leggen.


“Dat systeem zou er op zijn minst moeten komen voor de actualiteitsvragen in de plenaire zitting”, duidt Debaets, die bij haar uiteenzetting gesteund werd door cdH-fractievoorzitter Céline Fremault. “Momenteel worden deze zittingen online al rechtstreeks uitgezonden, dat zou ook na de gezondheidscrisis zou moeten blijven. Als we echt naar een volledig inclusieve samenleving willen gaan, mogen we daarbij ook de slechthorenden niet vergeten. De initiatieven die de Kamer, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en de Fédération Wallonie-Bruxelles lanceerden zijn een belangrijk positief signaal waaraan we ons moeten spiegelen. Als we naar een systeem van ondertiteling gaan, denk ik trouwens dat we ook zouden kunnen genieten van een breder publiek. Heel wat mensen bekijken video’s op hun smartphone zonder het geluid aan te zetten, dus op die manier zouden ze de debatten dan toch nog kunnen volgen.”


“Het Brussels Parlement heeft een voorbeeldfunctie, onder meer op vlak van inclusie en toegankelijkheid”, aldus Céline Fremault. “Meer dan 10% van de bevolking in ons land heeft met een beperking te kampen. Die mensen mogen we zeker niet vergeten meenemen wanneer het over onze democratische werkzaamheden gaat.”


Werkgroep rond inclusie en toegankelijkheid

Debaets was alvast tevreden met de manier waarop de voorzitter van het Parlement en haar collega-fractievoorzitters het idee onthaalden tijdens het Uitgebreid Bureau. “Hun respons was positief, dus zal er nu verder onderzocht worden op welke manier we effectief doventolken of ondertitelaars kunnen inzetten. Een van de mogelijkheden is dat we daarvoor studenten zouden inschakelen, zodat ze al een waardevolle professionele ervaring zouden kunnen opdoen. Bovendien stelde collega Fremault ook voor om een bredere werkgroep rond inclusie en toegankelijkheid op te richten, zodat àlle Brusselaars met een beperking beter bij ons werk betrokken zouden kunnen worden. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page