top of page

CD&V en N-VA vragen duidelijke regels voor CBD-shops in school- en jeugdomgevingen

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) stelde vandaag in de commissie Financiën haar voorstel van resolutie voor die moet leiden tot duidelijke regels voor CBD-winkels die zich in de buurt van scholen en andere jeugdinitiatieven willen vestigen. De tekst werd mee ondertekend door de leden van de N-VA-fractie (Mathias Vanden Borre, Cieltje Van Achter en Gilles Verstraeten), maar werd uiteindelijk weggestemd door de meerderheidspartijen. “Hoewel we de legaliteit van dit soort ‘weedwinkels’ zeker wel erkennen, vinden we het jammer dat de meerderheidspartijen nalaten om voor duidelijke spelregels te ijveren”, aldus Debaets.


CBD-winkels zijn de laatste tijd aan een enorme opmars toe. Cannabis is pas verboden wanneer het meer dan 0,2% THC bevat, waardoor producten met enkel CBD dus wel nog legaal zijn. “In realiteit zien we dat die percentages lang niet altijd gerespecteerd worden”, duidt Debaets. “In Leuven bleek bijvoorbeeld al bij controles dat 1 op de 5 in beslag genomen producten een te hoog THC-gehalte bevat. De precieze samenstelling van dat soort producten blijft al te vaak te vaag. Dat is een scenario dat we in Brussel probeerden te vermijden, maar helaas viel onze oproep in dovemansoren.”

“Alleen al in Stad Brussel bevinden er zich 5 CBD-shops in de directe nabijheid van scholen”, vervolgt Mathias Vanden Borre (N-VA). “Daarom willen we met deze resolutie bekomen dat die shops zich op minstens 500 meter van de dichtstbijzijnde school mogen vestigen op basis van het politiereglement. We stellen vast dat er reeds een Brusselse jongere is overleden na het gebruik van een e-sigaret met CBD. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker gezien de recente wildgroei van CBD-shops in Brussel. Onze hoofdstad moet het goede voorbeeld geven.”


Opstap naar gevaarlijkere middelen

Debaets betreurt dat de tekst op maar weinig animo kon rekenen. “In verschillende Vlaamse steden, zoals Leuven en Gent, wordt wel al werk gemaakt van een duidelijk kader aan spelregels voor CBD-shops, waardoor ze zich dus bijvoorbeeld niet in een straal van één kilometer rond een school mogen vestigen. We erkennen dat dit soort winkels op zich uiteraard legaal zijn, maar we moeten er ons van bewust zijn dat ze ook vaak vanuit een soort grijze zone opereren en een te makkelijke opstap naar gevaarlijkere middelen kunnen bieden. De Brusselse Regering is voorstander van de piste om twee druggebruikruimtes in het midden van onze hoofdstad neer te planten, en CBD-shops krijgen vrij spel in de omgeving van scholen. Dat is onbegrijpelijk. Moet de overheid jongeren niet beschermen in plaats van hen de spuit aan te reiken?

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page