top of page

cd&v vraagt meer aandacht voor Brusselse skaters en urban sporters


In een voorstel van resolutie heeft Brussels parlementslid Bianca Debaets (cd&v) in de commissie Financiën en Algemene Zaken meer aandacht gevraagd voor de infrastructuur voor skaters en andere urban sporters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tekst, die ook werd ondertekend door Aurélie Czekalski (MR), Mathias Vanden Borre (N-VA), Gladys Kazadi (Les Engagés) en onafhankelijk parlementslid Victoria Austraet, werd uiteindelijk echter nipt weggestemd door de meerderheidspartijen.


Het voorstel van resolutie werd al in mei 2021 ingediend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, maar werd nu pas besproken in de commissie. “Het is goed dat we dit onderwerp deze legislatuur toch nog op tafel hebben kunnen leggen, want vraag en aanbod liggen nog steeds mijlenver uit elkaar”, stelt Debaets. “Begin december verscheen in de pers nog een artikel over de drijvende krachten achter BYRRH, die betreurden dat het beleid niet voldoende in overleg treedt met de skategemeenschap wanneer er nieuwe projecten uitgewerkt worden. In het miljoenenproject van Allee du Kaai wordt een nieuw skatepark voorzien, maar dat wordt volledig uitgetekend door een architect, zonder de skaters zelf te consulteren. Om diezelfde reden staat ook het nieuwe skatepark van Stad Brussel in Neder-Over-Heembeek maar al te vaak leeg.”


In binnen- en buitenland worden nochtans wel al goede voorbeelden gegeven. “Ik bracht aan bezoek aan het skatepark Péitruss, dat in het najaar van 2018 geopend werd in het Groothertogdom Luxemburg”, vervolgt Debaets. “Dat is het grootste skatepark van Europa en is perfect geïntegreerd in het stedelijke weefsel. Ook in andere buitenlandse steden heeft men de skaters al omarmd en in Antwerpen hebben ze sinds 2019 het Regatta Urban Sports Park, met eigen zones voor allerlei urban sports. Dan is het zuur om te zien dat onze eigen Belgische en Europese hoofdstad hopeloos achterloopt op dat vlak.”


Bij de bespreking van de tekst in de commissie beweerde de meerderheid echter dat het de resolutie niet kon steunen, onder andere omdat er vooral richting de gemeenten gekeken moet worden en omdat Leefmilieu Brussel enkele jaren terug al een studie rond het onderwerp uitvoerde, naast het feit dat skateparken vaak moeilijk te installeren zijn en regelmatig geluidsoverlast opleveren. “Ik vind dat vooral drogredenen om deze tekst toch maar niet te moeten steunen, want iedereen toonde zich wel solidair met de skategemeenschap op zich”, besluit Debaets. “We kunnen het dan ook alleen maar betreuren dat er niet genoeg ambitie is om de grote skategemeenschap in ons Gewest effectief tegemoet te komen.”Ook Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, reageert teleurgesteld en vindt dat er dringend werk aan de winkel is: “Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om volledig zichzelf te zijn, mentaal maar zeker ook fysiek. Investeringen in jeugd- en sportinfrastructuur zijn daarom broodnodig, en zeker in Brussel is de ruimte schaars. Het aanbod mag niet beperkt blijven tot traditionele sportinfrastructuur. De toegenomen populariteit van skateboarding en andere urban sports in de stad maakt duidelijk dat het hoog tijd is om ook in deze sporten voor hoogwaardige infrastructuur te zorgen.”

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page