top of page

CD&V wil Brusselse dag ter promotie van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) wil een ‘Brusselse dag ter promotie van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie’ invoeren en heeft daarvoor een voorstel van resolutie ingediend. Debaets kreeg daarvoor de steun van Latifa Aït Baala (MR), Véronique Lefrancq (cdH) en Victoria Austraet (onafhankelijke). Een dergelijke dagelijke dag bestaat nog niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dus hopen de initiatiefnemers op deze manier de strijd tegen het racisme kracht bij te zetten en de kracht en positieve effecten van de diversiteit aan te tonen. Parallel hiermee organiseert Bianca Debaets overigens in samenwerking met Senatrice Sabine de Bethune op woensdag 30 september een debatavond omtrent de problemen die gelinkt zijn aan de koloniale erfenis. De Belgisch-Congolese historicus Mathieu Zana Etambala treedt hier op als gastspreker.


Met meer dan 184 nationaliteiten is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag de dag de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, na Dubai. Door de jaren heen zijn er dan ook verschillende gemeenschappen van diverse omvang ontstaan in bepaalde wijken, maar helaas blijven de onderlinge uitwisselingen en interacties vaak beperkt, wat dan weer kan een negatief effect kan hebben op vlak van vooroordelen, racisme en discriminatie. Zo bestaan er nog steeds verschillende vormen van structurele discriminatie, zowel in Brussel als in de rest van het land, en dan vooral op de huisvestings- en arbeidsmarkt. Op nationaal niveau kreeg Unia vorig jaar 8.478 meldingen binnen rond feiten van discriminatie, haatboodschappen en haatdaden.


“Daarom lijkt deze Brusselse dag ter promotie van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie ons echt noodzakelijk”, preciseert Bianca Debaets (CD&V), die de tekst opstelde. “De strijd tegen racisme moet nog steeds gevoerd worden, en dat doen we best door een positief klimaat te creëren waarbij we de voordelen van de culturele diversiteit – en die is in ons Gewest overvloedig aanwezig – in de schijnwerpers zetten. We kunnen niet tolereren dat steeds meer populistische stemmen ons willen overtuigen van het gevaar van culturele diversiteit, terwijl het tegendeel waar is. Tegenover die dreiging moeten we een duidelijk en kordaat standpunt innemen, onder meer via dit soort initiatieven!”


Gespreksavond over de koloniale erfenis

Het is essentieel dat zoveel mogelijk actoren betrokken worden bij dit initatief”, vervolgt Debaets. “Zowel de gemeenten als organisaties, sportclubs en vooral scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen om die belangrijke boodschap van tolerantie en openheid over te brengen. Parallel daaraan moeten we idealiter ook privébedrijven bij dit initiatief betrekken, zodat deze Brusselse dag op alle niveaus kan doordringen.”


Debaets en de mede-ondertekenaars van dit voorstel van resolutie gaan ervan uit dat ook de meerderheidspartijen zich bij deze tekst zullen aansluiten, om zo de Brusselse Regering te kunnen overtuigen om de nodige middelen vrij te maken.


In het kader van deze strijd tegen racisme en discriminatie, en gelinkt aan de Black Lives Matterbeweging, organiseren Debaets en Senatrice Sabine de Bethune op woensdag 30 september ook een debatavond in het Brusselse culturenhuis Darna. Hoofdgenodigde is de Belgisch-Congolese historicus Mathieu Zana Etambala, lid van de speciale parlementaire commissie die zich op federaal niveau moet buigen over de koloniale geschiedenis van België. Als auteur van verschillende werken over Belgisch Congo zal hij een licht schijnen op de manier waarop we beter met die koloniale erfenis kunnen omgaan, om ervoor te zorgen dat dit vandaag geen nieuwe bron van discriminatie kan vormen.


7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page